ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Zonnepanelen geplaatst? Vraag terug die Btw!

79 duurzame zonnepanelen op pand Eurostaete waarin ACMO is gehuisvest

Vorige week sprak het Europese Hof van Justitie uit dat particulieren die energie terugleveren via hun zonnepanelen, voor deze levering ondernemer zijn voor de Btw. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat u Btw moet afdragen over energie die u teruglevert. Maar dit betekent ook dat u de Btw die u heeft betaald op de aanschaf en de plaatsing van de zonnepanelen kunt verrekenen! Daarmee kunt u tot 21 procent besparen op de aanschaf- en plaatsingskosten van uw zonnepanelen. Een extra voordeel bij uw duurzame investering!

Wat te doen:

Bent u particulier en voornemens om zonnepanelen laten plaatsen? Dan raden wij u aan om u zo 79 duurzame zonnepanelen op pand Eurostaete waarin ACMO is gehuisvestspoedig mogelijk bij de Belastingdienst aan te melden als ondernemer. U kunt daarmee de Btw over de aanschaf- en plaatsingskosten van uw zonnepanelen terugkrijgen. Wacht niet te lang: uit een besluit van de staatssecretaris uit 2005 kan worden opgemaakt dat u uiterlijk op het moment van aangifte over het tijdvak (meestal: het kwartaal) waarin de omzetbelasting aan u in rekening is gebracht, de Btw over de panelen moet terugvragen om daarmee aan te geven dat u deze panelen rekent tot uw ondernemingsvermogen voor de Btw.

Nadelen? Meestal niet:

Over de teruggeleverde energie moet u Btw afdragen. Dat zou een nadeel zijn. Echter geldt ook hier de kleine ondernemersregeling (KOR). Als u per jaar minder dan € 1.883 Btw zou moeten afdragen, geldt een kortingsregeling en tot € 1.345 hoeft u in het geheel geen Btw te betalen! In dat laatste geval kunt u zelfs verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. U heeft dan wel de lusten, maar niet de lasten! Dit verzoek moet u dan indienen voor het jaar nadat u de panelen heeft aangeschaft, anders heeft u (mogelijk) geen recht op terugbetaling van de Btw in de aanschafprijs en de installatiekosten!

Verwachting:

U zult begrijpen dat een en ander de Nederlandse staat geld kost. De mogelijkheid bestaat dat de wetgever snel met een aanpassing van de wet komt.

Veelgestelde vragen:

We hebben veel vragen gekregen over dit nieuwsfeit. Daarom hebben we een lijst van veelgestelde vragen gepubliceerd. Ook is er inmiddels nieuwere informatie bekend geworden, waarin de minister de mogelijkheid erkent. Ook die info is opgenomen in de lijst.

Heeft u als particulier vragen hoe u zich bij de Belastingdienst moet melden als ondernemer voor de Btw? Vragen over de KOR of ontheffing van de administratieve verplichtingen? Neem dan gerust contact met ons op!

U kunt niet reageren op dit artikel op Zonnepanelen geplaatst? Vraag terug die Btw!

 1. hans de groote

  Hallo Barry,
  Bedankt hiervoor. Wij staan op het punt om zonnepanelen aan te schaffen. Moet ik ze nu via mijn eigen bv aanschaffen?
  Groeten
  Hans

  • Barry Mooibroek

   Geachte heer De Groote, dag Hans,
   Dank voor de vraag;

   Samenvatting:
   De panelen komen -als ik het goed begrijp- op de eigen woning;
   Het fiscale optimum is van meer variabelen afhankelijk dan mij nu bekend zijn,
   maar ik denk dat privé aanschaffen nu goedkoper én administratief eenvoudiger is.

   Uitwerking:
   De panelen kunnen via de BV worden gekocht door de facturen op naam van de BV te laten stellen; dat lijkt -op korte termijn- administratief gezien de kortste weg.
   Echter als de zonnepanelen door de BV worden aangeschaft, wordt de BV ook eigenaar van de zonnepanelen. Omdat deze ‘aard en nagelvast’ verbonden is met de woning, krijgt de BV een gebruiksrecht van de eigenaar van de woning. Dat beperkte recht wordt geadviseerd vast te leggen eventueel onder de vermelding dat de eigenaar van de woning na het gebruik ook eigenaar wordt van de panelen, waardoor dat recht gratis is.
   Door het eigendom in de BV wordt ook de winst op de teruglevering van energie minus afschrijvingskosten, minus kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), minus energie-investeringsaftrek (KIA) in de winst belast. Of dat in de VPB moet of via TBS in Box 1 van de IB terecht komt, is de vraag.
   Ook het voordeel dat de Btw op de teruglevering (waarschijnlijk) binnen de KOR valt, vervalt dan. Periodiek moet de BV een factuur opstellen of middels ‘selfbilling’ door de leverancier laten opstellen.
   Ten slotte moet er bij verkoop van de woning (voordat het gebruiksrecht eindigt en de de panelen niet worden meegenomen naar de volgende woning) een deel worden toegerekend aan de BV.
   Zie je de facturenstroom al? Daarom lijkt me deze weg dus complexer dan dat de eigenaar van het pand ook de panelen aankoopt.

   Acties:
   Als je de panelen in privé aanschaft moet je een (extra) Btw-nummer aanvragen, de Btw op een (extra) aangifte terugvragen en daarna periodiek de Btw van de teruglevering aangeven als omzet op een (extra) aangifte. Dat laatste (de periodieke aangifte) komt echter waarschijnlijk toch op nihil vanwege de KOR en je daarvoor kun je ontheffing van de administratieve lasten én aangifte aanvragen.

   Conclusie:
   Dus zolang de Btw-teruggave op de panelen geldt, is het gevoelsmatig in jouw situatie beter om ze privé aan te kopen en daar de Btw terug te vragen.
   Overigens: daarmee verlies je wel het recht op KIA/EIA (energie-investeringsaftrek) die je in de BV mogelijk wel zou hebben.
   Tip: Kijk ook even op de site van de provincie / gemeente of er subsidie wordt verstrekt en vraag dit ook na bij de leverancier.

   Een beter onderbouwde prognose is te geven, maar dan heb ik meer informatie nodig (zoals: aanschafprijs en montagekosten, aantal panelen, Wattpiek per paneel, opbrengstfactor, verwachte kW prijs, verwachte levensduur of tijdstip en waarde van de panelen bij eerdere verhuizing). Uiteraard sta ik dan voor je paraat, maar ik denk je al een beetje op weg te hebben geholpen.

   Met hartelijke groet,
   Barry Mooibroek

 2. F.P.M. van den Bosch

  Geachte heer B. Mooibroek,

  Deze ontwikkelingen klinken fantastisch, maar ben ik nog op tijd voor de teruggaaf BTW?
  Ik heb het levercontract van de zonnepanelen op 15 mei 2013 getekend. Op 16 mei 2013 heb ik de eerste aanbetaling gedaan en het resterende bedrag heb ik op 1 juli 2013 betaald. De panelen zijn geplaatst op 21 juni 2013.
  De subsidie die ik had aangevraagd, is ook reeds ontvangen. Heeft dit ook nog invloed op deze belasting teruggaaf?
  Gaarne Uw raad.

  Met vriendelijke groet,
  Frans van den Bosch

  • Barry Mooibroek

   Geachte heer Van den Bosch,

   Dank voor uw reactie.

   In reactie op uw vraag over “op tijd”, kortom: Ja.
   De factuurdatum geldt ter bepaling van het tijdvak waarop de btw teruggevraagd moet worden. Het Btw-nummer moet uiterlijk binnen 1 maand na afloop van het betreffende tijdvak worden aangevraagd. In andere gevallen bent u overgeleverd aan de gratie van de Belastingdienst (of zult u in het uiterste geval een proces moeten voeren om uw gelijk te halen).

   In reactie op op uw vraag of de subsidie nog invloed heeft, kortom: Nee.
   Tenzij u doelt op een eventuele korting van de leverancier, is in de door de overheid verstrekte subsidie geen Btw-bedrag begrepen. Daarom valt die ‘buiten’ de aangifte omzetbelasting.

   [alle andere factoren en wijzigingen buiten beschouwing gelaten].

   Met hartelijke groet,
   Barry Mooibroek

 3. Herman Koster

  Kom je ook voor teruggave in aanmerking als de zonnepanelen september 2012 zijn geplaats?

  • Barry Mooibroek

   Geachte heer Koster,

   Dank voor uw bericht.

   Formeel bent u te laat. Zie ook hiervoor “Het Btw-nummer moet uiterlijk binnen 1 maand na afloop van het betreffende tijdvak worden aangevraagd”, dus bij een kwartaalaangifte uiterlijk in oktober 2012 en bij een jaaraangifte uiterlijk in januari 2013.
   We horen wel eens dat de Belastingdienst meestal niet moeilijk doet bij als men zich niet op tijd aanmeldt. Echter we kunnen ons voorstellen dat ze dat bij deze aanmeldingen zich formeler opstellen.
   Goed, niet geschoten is altijd mis en een poging kost niet zoveel tijd…

   Met vriendelijke groet,
   Barry Mooibroek

  • Lex Rijfkogel

   geachte heer Mooibroek.

   Ik heb ook panelen in augustus 2012 laten plaatsen maar omdat ik in een maatschap zit van windmolens ben ik volgens mij wel BTW-plichtig. Ik word door de belastingdienst als ondernemer beschouwd, sta ingeschreven bij de Kvk. Maakt dat alles gemakkelijker om de betaalde BTW toch nog terug te vorderen. Aangifte 2012 is de deur al uit en ook al voorlopig toegekend.

   mvrgr
   Lex Rijfkogel

  • Barry Mooibroek

   Geachte heer Rijfkogel,
   Zo te lezen steunt u duurzaam ondernemen en dat vind ik leuk om te lezen.

   In reactie op uw vraag; niet maatschap zullen de zonnepanelen hebben aangeschaft, maar de factuur zal op uw naam staan. De maatschap heeft een Btw-nummer toegewezen en u waarschijnlijk niet. Daarom zult u hetzelfde proces moeten doorlopen als de meeste andere particulieren. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd en u heeft verder geen andere Btw-belaste omzet, heeft u dan wel als voordeel dat u dan gebruik kunt maken van de kleine ondernemersregeling (als u onder de KOR-grens blijft, zie artikel).
   Dat u als ondernemer wordt beschouwd, zal waarschijnlijk toezien op de inkomstenbelasting (en niet de omzetbelasting). Maar ik denk wel dat er in uw situatie er meer mogelijkheden zijn om te protesteren mocht de Belastingdienst uw aanvraag afwijzen.

   Met vriendelijke groet,
   Barry

 4. Jack Wells

  Snap er niets van. Een particulier die wat zonnepanelen op zijn dak heeft liggen en 2000 kwh terugverdient en 3400 kwh verbruikt neem per saldo 1400 kwh af en levert dus niets.
  Geldt volgens mij alleen voor degenen die op jaarbasis meer leveren dan afnemen. Producenten dus,

  • Derk Buter

   Geachte heer Wells,
   Uw reactie is begrijpelijk en daarom was de uitspraak van het Hof van Justitie ook verrassend. In de zaak Fuchs heeft het Hof van Justitie uitgesproken dat het feit dat je energie verbruikt, los staat van het feit dat je energie (terug)levert. De hoeveelheid energie die je verbruikt of levert, doet er dus niet toe. Het feit dat je duurzaam energie (terug)levert, is voldoende om je als ondernemer in de zin van de wet op de omzetbelasting te zien.
   Met vriendelijke groet,
   Derk Buter

 5. Anton Onink

  Geachte heer Mooibroek,
  Via de TBS-regeling heb ik een aan mijn woning aangebouwde kantoorruimte beschikbaar gesteld aan mijn bedrijf. Ik wil nu op het privé-gedeelte van de woning zonnepanelen laten aanbrengen met gebruikmaking van de regeling zoals die geldt voor particulieren. Zit de TBS-regeling mij hierbij in de weg? Die heeft volgens mij alleen betrekking op de zelfstandige aanbouw aan de privéwoning van het kantoor. Hoe pak ik dit aan?

  Met vriendelijke groet
  Anton Onink

  • Derk Buter

   Geachte heer Onink,

   De TBS regeling is zelf geen belemmering voor de btw terugvraag van de zonnepanelen. De TBS regeling ziet toe op de wet inkomstenbelasting en niet op de wet omzetbelasting. Wel is van belang om te kijken of u in aanmerking zou komen voor de kleine ondernemersregeling. Om de jaren na het jaar van aankoop géén btw te hoeven afdragen over de geleverde energie, moet er immers recht bestaan op de kleine ondernemersregeling. Daarvoor is van belang dat u, naast de zonnepanelen, geen andere met btw belaste activiteit heeft vanuit privé. Anders zou u immers boven de grens kunnen komen van de kleine ondernemersregeling. Als u bijvoorbeeld de huur van de kantoorruimte in rekening brengt aan uw BV mét btw kan dit het geval zijn.
   Als u een partner heeft die geen btw ondernemer is, kan het in dat geval een uitweg zijn om de aankoop van de zonnepanelen op diens naam te doen. Dan moet ook het energiecontract c.q. energienota op diens naam komen te staan. Dan kan uw partner de btw terugvragen en daarna de vrijstelling voor aangifteplicht wegens kleine ondernemersregeling aanvragen.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord. Anders hoor ik het graag. Met vriendelijke groeten, Derk Buter

 6. Cor van Houtum

  Geachte heer Mooibroek

  Kan ik als prive persoon twee btw nummers hebben ?

  Ik ben DGA en verhuur mijn prive pand aan de eigen BV
  dit is btw belaste verhuur
  Door deze omzet ben ik niet vrijgesteld van aangiften
  Dus mijn inzien kan ik met de zonnepanelen dan ook niet vrijgesteld worden.
  tenminste niet op dit btw nummer,
  En ik denk dat een persoon og entiteit maar 1 btw nummer heeft
  wat is uw mening
  vriendelijke groet
  Cor van Houtum

  • Derk Buter

   Geachte heer Van Houtum,

   Een persoon kan wel meerdere btw nummers hebben, dat is niet het probleem. U zou voor de zonnepanelen een apart btw nummer kunnen aanvragen. Voor de beoordeling van het recht op vrijstelling van de aangifteplicht en het recht op kleine ondernemersregeling, wordt echter gekeken naar de af te dragen btw per persoon. Dus wordt er dan gekeken naar het totaal van de af te dragen btw bedragen per jaar voor alle btw nummers op uw naam. Daarbij geldt ook nog eens dat voor btw uit verhuuropbrengsten van onroerende zaken geen vrijstelling kan worden verkregen, tevens is de kleine ondernemersregeling daar ook niet op van toepassing.

   Indien u een partner heeft, zou u uw energieleverancier kunnen vragen om het contract en de facturen op naam van uw partner te zetten. Uw partner zou dan de investering in de zonnepanelen op zijn/haar naam kunnen doen en zich bij de belastingdienst kunnen aanmelden als btw ondernemer.

   Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord, anders hoor ik het graag.

   Met vriendelijke groet,
   Derk Buter

 7. Bart Kriek

  Als je de panelen in 2012 hebt aangeschaft wist je nog niets van de uitspraak in 2013. Je kon dus ook niet op tijd een Btw nummer aanvragen, en de aanschaf BTW terugvorderen. Ik begrijp dat dat weer los staat van de levering, maar als je nu geen aangifte doet loop je dan kans op een boete. Groet Bart Kriek

  • Derk Buter

   Geachte heer Kriek,

   Arresten van het Hof van Justitie hebben geen terugwerkende kracht in gevallen waarin de belastingheffing onherroepelijk vaststaat en de termijnen voor het tijdig verzoeken om btw teruggaaf al zijn verstreken. Indien u in 2012 zonnepanelen heeft gekocht kunt u de Btw daarover dus niet terugvragen. Over de geleverde energie bent u sinds de uitspraak van het Hof van Justitie Btw verschuldigd. Maar indien u zich niet als Btw ondernemer aanmeldt, gaat de belastingdienst ervan uit dat u onder de vrijstelling blijft voor de kleine ondernemersregeling. Indien u onder de kleine ondernemersregeling valt, loopt u dus geen risico op een boete. Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Vriendelijke groet,
   Derk Buter AA RB