ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Juridisch advies

Het opstellen en beoordelen van juridische overeenkomsten kunt u gerust aan ons overlaten. Te denken valt aan een koopovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst, overnameovereenkomst, akte et cetera. Ook personele aangelegenheden hebben vaak een juridisch aspect. De adviseurs van ACMO helpen u graag bij het opstellen van een waterdichte maatschapakte of vennootschapsovereenkomst. In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt gedacht is voor het aangaan van een vennootschaps onder firma of een maatschap geen notariële acte vereist.

Zoals verderop op onze website ook gemeld, zijn wij geen advocatenkantoor.
Maar mocht u er één willen inschakelen, kunnen wij u voorzien vanuit ons netwerk.

Door gebruik te maken van ons netwerk, betaalt u minder en helpen wij u te zoeken naar een deskundige die past.