ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Jaarrekening

De jaarrekening heeft twee hoofdfuncties. Enerzijds wordt er een verantwoording afgegeven van het binnen de organisatie gevoerde financieel beleid, met als resultaat het uitkeerbare resultaat. Ook kunnen hiermee andere doelen worden bereikt, zoals bijsturing van het beleid, kredietbeheer, kostenbeheersing, waardebepaling van de onderneming en het opstellen van prognoses.
Anderzijds is de jaarrekening de basis om de fiscale winst te bepalen, met als resultante de te betalen belasting.

Jaarrekening verplicht

Een rechtspersoon (een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap, de cooperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij) is verplicht om een jaarrekening op te stellen. Maar de eenmanszaak, de man/vrouw firma, een maatschap, de commanditaire vennootschap, de vennootschap onder firma hoeven meestal geen jaarrekening samen te stellen. Ook wanneer het niet bij Wet verplicht is, kan het verstandig zijn om een jaarrekening te (laten) maken. Dat is bijvoorbeeld raadzaam als er een samenwerkingsvorm bestaat, zoals de vennootschap onder firma.

Wie maakt de jaarrekening

Vanwege de relevantie van de jaarrekening en de deskundigheid van ons als accountant, worden wij vaak gevraagd om de jaarrekening samen te stellen. Wij beschikken over de benodigde software om dit efficiënt uit te voeren. Daarbij zijn wij bij rechte bevoegd om verklaringen te verstrekken bij de jaarrekeningen. Afhankelijk van het type verklaring van de accountant, wordt in meer of mindere mate zekerheid verstrekt over de inhoud.

Zekerheid over de jaarrekening

Een samenstelverklaring is een verklaring van de accountant waar geen zekerheid op de cijfers wordt gegeven door de accountant. Ondanks dat er geen zekerheid wordt verstrekt, zijn voor de accountant bepaalde uit te voeren werkzaamheden verplicht gesteld. Op deze wijze wordt gerechtvaardigd dat de samenleving meer vertrouwen heeft in het werk van een accountant. Ook wordt op deze wijze de kwaliteit gewaarborgd.

Bij een beoordelingsverklaring of een controleverklaring wordt wél zekerheid, ook wel ‘assurance’ genoemd, verstrekt.