ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Dividendbelasting

Over het door u ontvangen dividend wordt dividendbelasting ingehouden. Dit is een voorheffing op de te betalen inkomstenbelasting op het ontvangen dividend. Heeft u dividend ontvangen uit een buitenlands effectenbezit dan is van belang of er verdragen zijn afgesloten met dat land ter voorkoming dat er dubbel belasting wordt geheven.

Wij kunnen u hierover adviseren.