ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Gratis meeliften op het proefproces tegen de belasting over vermogen

rood percentageteken met pijl omlaag

Als u meer vermogen bezit dan een bepaalde drempel, wordt daarover belasting geheven. De heffing bedraagt 30% over het fictieve rendement van het vermogen. Dat fictieve rendement is gesteld op 4%. En daar zit de crux, weinig mensen ontvangen 4% rendement. De belastingheffing is dus 30% maal 4% dus 1,2% belasting en dat is (bijna) evenveel als u op uw spaarrekening ontvangt. Over deze vreemde situatie hebben we in 2011 reeds een column geschreven.

Betaal ik Box 3 vermogensrendementsheffing?

De heffing van de inkomstenbelasting wordt verdeeld in ‘boxen’. In de derde box (ofwel Box 3) wordt voornoemde berekening ‘losgelaten’. Op de volgende wijze kunt u zien of u vermogensrendementsheffing betaalt. Zoek een belastingaanslag op, het liefst de laatste van het laatst afgeronde belastingjaar. Op de voorzijde staat een korte berekening (hoofdberekening). Daarna (meestal op de achterzijde) volgt een uitgebreidere berekening. Als op de toelichting van de hoofdberekening een regel staat “Inkomstenbelasting box 3” en een bedrag, betaalt u vermogensrendementsheffing. Als u een (fiscaal) partner heeft, kijk het dan ook bij die aanslag na.

Aantoonbaar laag rendement

rood percentageteken met pijl omlaagVeel belastingplichtigen worden geconfronteerd met lage rendementen op hun Box 3 vermogen. De rentevergoeding op spaartegoeden is historisch laag. De vermogensrendementsheffing is echter nog steeds gebaseerd op een fictief rendement van 4% op dit soort tegoeden. Ook de (verplichte) waarderingsregels voor verhuurde panden kunnen leiden tot een forse last (zie eventueel Hof Den Haag, 11 februari 2014). Omdat het totale belang van de vermogensrendementsheffing meestal beperkt is, wordt meestal geen bezwaar gemaakt of een beroepsprocedure opgestart.

Proefprocedure

We hebben echter vernomen dat de Bond voor Belastingbetalers (BVB) met de Belastingdienst afspraken heeft gemaakt voor het voeren van een collectieve proefprocedure over de vermogensrendementsheffing. Belastingplichtigen kunnen kosteloos een bezwaarschrift downloaden van hun website. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om donateur te worden van deze stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn verder niet betrokken bij deze stichting of de proefprocedure. Maar omdat de deelname aan de proefprocedure kosteloos is en een bijdrage aan de stichting vrijwillig is willen we dit initiatief onder de aandacht brengen. Voor meer informatie over de Bond voor Belastingbetalers en de proefprocedure verwijzen wij u naar de website van de stichting.

Als wij namens u het bezwaarschrift moeten indienen, vernemen we het graag.

Tip 1: Heeft u een (fiscaal) partner en die betaalt ook box 3 belasting, maak daar dan ook bezwaar op.

Tip 2: Ook al betaalt u geen vermogensrendementsheffing, uw familie of vrienden misschien wel: maak hun hierop attent, bijvoorbeeld door dit artikel te delen op Twitter, Facebook, Google+, Linkedin et cetera.