ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Samenstellen jaarrekening

Periodiek dient er verslag te worden gemaakt als verantwoording van de activiteiten. De vorm waarin dit gegoten wordt, verschilt naar degene(n) die de verantwoording leest, maar meestal geschiedt dit middels de jaarrekening. In tegenstelling tot nagenoeg alle interne verantwoordingen, is de jaarrekening aan wetgeving onderhevig. De accountant is onder meer deskundig in verslaggevingvoorschriften. De jaarrekening volgt voor een groot deel uit de financiële administratie.

De financiële administratie bevat in 99 van de 100 gevallen onvoldoende informatie om de jaarrekening te fabriceren, maar is hét fundament voor de cijfers in de jaarrekening. Om tot de jaarrekening te komen, wordt veelal een accountant de opdracht gegeven dit te voltooien. ACMO Accountants + Belastingadviseurs was een van de eerste kleinere accountantskantoren die haar rapporten rechtstreeks uitbracht vanuit haar rapportagegenerator. De financiële administratie wordt ingelezen in de rapportagesoftware, waardoor mutaties direct en in komende jaren efficiënt en effectief worden verwerkt in de jaarrekening, ongeacht of deze in concept of direct wordt uitgebracht.

Om verwarring met de accountantsverklaring te voorkomen, dient de accountant haar werkzaamheden te uiten in een conclusie: de samenstelverklaring.

Uiteraard mag verwacht worden dat een accountant een hoger kwaliteitsniveau behaalt dan de gemiddelde boekhouder. Hiertoe hanteren we een stelsel van kwaliteit die dit waarborgt, zie ook onze algemene pagina over de accountancy.