ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Overige administraties

Er valt veel meer te schrijven over boekhoudingen dan we op onze site behandelen. Er zijn zelfs veel soorten administraties die we niet op onze website behandelen, zoals de mineralenadministratie.
Voor de landbouwers en veehouders kunnen wij kort zijn; Hoewel wij de agrarische sector een warm hart toedragen, is onze dienstverlening hier niet op gericht. Op hoofdlijnen kennen wij de regels hiervan natuurlijk wel, maar er zijn andere kantoren die zich op de agrosector hebben gericht. Wij verwijzen u graag naar die accountants.

Veel andere administraties voeren wij wel uit of willen wij u met u inrichten.

Vraag ons om u te verlichten.