ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Disclaimer mail

De door ACMO Accountants + Belastingadviseurs (hierna ACMO) verzonden informatie in en met het u toegezonden e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als een andere, verkeerde entiteit dit bericht ontvangt, verzoeken wij u beleefd om dit aan ACMO te melden, niet verder te verspreiden en het onjuist ontvangen bericht permanent te vernietigen. De informatie in of bij dit e-mailbericht is slechts voor informatief gebruik en kan alleen worden gelezen in samenhang met de daartoe aan ACMO verstrekte opdracht. Aan de inhoud van het e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. ACMO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit e-mailberichten. Alleen originele documenten voorzien van een authentieke handtekening van de daartoe bevoegde personen zijn rechtsgeldig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ACMO. ACMO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden email, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Om de afhandeling van uw mailberichten beter te waarborgen verzoeken wij u uw mailberichten alleen te richten aan info@acmo.com.
De uitgaande e-mailberichten van ACMO worden via certificaten ondertekend en versleuteld. Pas indien aan de zijde van de ontvanger ook certificaten zijn geïnstalleerd, wordt de authenticiteit en integriteit van een e-mailbericht gewaarborgd.
ACMO Accountants + Belastingadviseurs is onderworpen aan Nederlands recht.