ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Beoordelen jaarrekening

Een accountant kan gevraagd worden de jaarrekening te beoordelen. Die beoordeling kan om verschillende redenen worden aangevraagd. Sommige beroepsgroepen, zoals in de logistieke dienstverlening, vereisen een beoordeling op het minimale aanwezige vermogen. Soms wordt er door verzekerings- maatschappijen een zekerheid gevraagd. Ook kan er een beoordeling worden verstrekt bij de jaarrekening van een organisatie die niet wettelijk verplicht is om een ‘echte’ accountantscontrole te laten uitvoeren, maar waarbij zekerheid omtrent de verantwoording wel gewenst is. Bijvoorbeeld als er meerdere belanghebbenden zijn en zij zekerheid wensen en de organisatie te klein is om effectief te kunnen controleren of als de kosten voor een volledige accountantscontrole te hoog zijn.

Bij een beoordelingsopdracht hoeven door de accountant normaliter minder werkzaamheden te worden verricht dan bij een controleopdracht. De prijs voor deze verklaring is meestal ook lager en mondt uit in een beoordelingsverklaring. De zekerheid die wordt verstrekt is ook lager, hetgeen zich uit in de bewoording van de verklaring. In de beoordelingsverklaring wordt geformuleerd dat uit de werkzaamheden van de accountant niets is gebleken waaruit geconcludeerd kan worden dat het overzicht niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen.

Een beoordelingsverklaring met een positieve strekking, mondt uit in de tekst dat er niets is gebleken waaruit geconcludeerd kan worden dat de verantwoording fout is.