ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Internationaal

Voor ondernemers die internationaal opereren zijn er specifieke regels.

Op deze pagina lichten wij de ICP (ICL en ICT) opgave toe.
Binnen de Europese Unie staat het u vrij om goederen, diensten, personen en kapitaal over de landsgrenzen te vervoeren. Binnen de grenzen van de EU noemt men dit IntraCommunautair, vandaar de letters IC in de verwijzing van de opgaves. De letter L in de opgave staat voor leveringen, dus daar gaat het om goederen. De T staat voor transacties. De P staat voor prestaties en daar gaat het om zowel leveringen als diensten. De ICP vervangt voornoemde aanduidingen.
Voor internationale leveringen van goederen en diensten kan het verplicht zijn om daar periodiek een opgave van te doen. Tevens kunnen de regels om al dan niet omzetbelasting in rekening te brengen of om deze op de aangifte te vermelden, verwarrend zijn.
Voor de regels en de uitleg hiervan, kunt u contact met ons opnemen.

Ook kunnen wij voor onze klanten rechtsstreeks opgaven en teruggaves verzorgen.

Naast deze regels, is er nog meer te melden over het internationaal ondernemen en de gevolgen daarvan voor de belastingen.

Laat u door ons informeren over de fiscale gevolgen van internationaal ondernemen.