ACMO Accountants + Belastingadviseurs

SBR verplicht voor aangiften Btw en opgaaf ICP over 2014 en afschaffing van pincodes

SBR logo

In september 2013 stuurt de Belastingdienst een brief waarin ze (nogmaals) aankondigen dat ze de aangiften omzetbelasting en intracommunautaire prestaties over 2014 van het SBR logoSBR-formaat via de Digipoort verplicht stellen en dat ze de communicatie via BAPI afschaffen. Deze brief heeft het kenmerk B/CA-UPB/13/118 en is gedateerd rond 19 september 2013. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat u moet doen. In dit nieuwsbericht informeren we u over de (on)mogelijkheden.

Huidige situatie

Wij zien twee manieren hoe aangiften worden ingediend:

 1. Wij dienen de aangifte in.
 2. De ondernemer dient de aangifte zelf in, via
  1. de website van de Belastingdienst of
  2. de BAPI-certificaten of BAPI-pincodes

Hierna beschrijven we de gevolgen van deze wijziging bij de Belastingdienst

Gevolgen voor de huidige routes

Als wij de aangifte voor u indienen, hoeft u niets te doen. Wij hebben de benodigde overheidscertificaten al lang geleden aangeschaft en deze functioneren naar behoren.

De tweede hierboven beschreven relaties noemen wij ‘zelfaangevers’. Het blijft (vooralsnog) mogelijk om de aangifte op de site van de Belastingdienst in te dienen. Echter als u de aangifte via de pincode / een softwarepakket indient, moet u actie ondernemen.

Mogelijke oplossingen als u moet overstappen

We zien drie oplossingen:

 1. Sommige financiële boekhoudsystemen bieden aan dat aangiften kunnen worden ingediend middels certificaten die op naam staan van de softwareleverancier. Een voorbeeld van zo’n boekhoudprogramma is Snelstart.
 2. U geeft voortaan aan via eigen PKI Overheids servicecertificaten aan.
 3. Voortaan dienen wij uw aangiften in.

Praktische uitwerking van de oplossingen

De hiervoor beschreven oplossingen, werken we hieronder voor u uit zodat u daaruit een keuze kunt maken.

Ad 1. U vraagt uw leverancier of zij dit actief ondersteunen en garantie bieden voor het beschikbaar zijn van dit aangiftekanaal. Overigens kunnen ze dan mogelijk inzage hebben in uw aangiften. Verder zal meestal een recente update van het pakket nodig zijn. Ten slotte adviseren we de route tijdig te testen. Wacht in februari of april 2014 dus niet tot de laatste dag met het indienen van de aangifte, maar agendeer deze actie. Overigens kunt u de laatste aangifte over 2013 nog via het bekende, huidige kanaal indienen.

Ad 2. U vraagt de prijzen en kwaliteiten bij de aanbieders van certificaten op, schaft er één aan en installeert deze. Uw boekhoudsoftware moet een update hebben om via SBR aan te kunnen geven en het bestand af te leveren bij Digipoort. Wij adviseren u om hiervoor contact op te nemen met uw softwareleverancier, als zij u hiervoor (binnen het servicecontract) ondersteunt. Uiteraard willen wij u daar ook bij helpen als u hierom vraagt. Wij adviseren dit tijdig in werking te zetten, omdat we bij een vergelijkbare deadline hebben gezien dat de leveranciers van de software en van de certificaten -met name op het laatst- nogal druk zijn en ze tijd nodig hebben voor de verwerking. De kosten voor de PKI-overheidscertificaten bedragen ongeveer € 150 tot € 200 per jaar plus eventuele administratiekosten.

Ad 3. Als wij voortaan de aangiften voor u mogen indienen, ontvangen we periodiek het aangiftebestandje maar sowieso het overzicht waarop de Btw-aangifte en (indien van toepassing) de ICP opgave staat. Deze dienen wij dan voor u in. Voor de kosten en de wijze waarop wij u ontzorgen kunt u contact met ons opnemen.

Slotopmerking

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor (het tijdig indienen en de inhoud) van uw aangifte, zie bijvoorbeeld onze nieuwsbrief augustus 2013, 2e pagina rechts.

Gratis advies: Als noodvoorziening adviseren we u de inloggegevens paraat te houden om de aangifte via de website van de Belastingdienst in te kunnen vullen.

U kunt niet reageren op dit artikel op SBR verplicht voor aangiften Btw en opgaaf ICP over 2014 en afschaffing van pincodes

 1. Ivana Ruttenova

  Goede morgen,

  Ik werk met een software Exact online. Tot heden heb ik de aangifte OB en ICP via de beveiligde website van de Belastingdienst ingediend, dus niet via software. U schrijft :
  Het blijft (vooralsnog) mogelijk om de aangifte op de site van de Belastingdienst in te dienen. Mijn vraag is : ik hoef dus niets voor deze aangiften te veranderen, maar hoe lang nog en hoe staat de Nederlandse belastingdienst daar tegenover ? Zien ze dit als pre om over te gaan naar periodike aangiften OB en ICP electronisch rechtstreeks vanuit softwarepakket ?

  En als ik nu de actie niet onderneem, kan ik ook in de loop van volgend jaar de manier van aangifte veranderen ?
  Bij voorbaat bedankt voor uw reactie,

  met vriendelijke groet,
  Ivana Ruttenova

  • Barry Mooibroek

   Geachte mevrouw Ruttanova,

   Dank voor uw vraag.
   In reactie op uw vraag of u iets moet veranderen: Het blijft nog steeds mogelijk om via de website van de Belastingdienst de aangiften in de dienen, dus u hoeft daarin niets te veranderen. Hoe lang de Nederlandse Belastingdienst dit aan blijft bieden, durf ik niet te voorspellen. Maar ik verwacht dat ze dit kanaal nog lang zullen aanbieden, omdat ze de aangiftemogelijkheid niet willen beperken zodat zoveel mogelijk bedrijven de aangifte blijven indienen. Echter op het moment dat er gevaren ontstaan (lekken, hacken e.d.) zullen ze dit aanpassen. De Belastingdienst staat m.i. niet negatief tegenover dit ‘kanaal’.
   Actie is dus niet nodig.

   In reactie op of het een pre is om met de software in te dienen: Ik me voorstellen dat ze wel kruisverbanden gaan aanleggen om de kwaliteit van de aangiften op afstand te beoordelen om zo een selectie te maken voor boekenonderzoeken (lees: belastingcontroles). Het kanaal dat gebruikt wordt voor het indienen van de aangifte is -voor zover ik weet en verwacht- geen belangrijk onderdeel van dat selectieproces.
   Als er een intermediair (boekhouder, accountant) wordt ingeschakeld en die gebruikt de certificaten, blijkt straks nog beter welk kantoor de aangifte heeft ingediend. Ik verwacht dat de Belastingdienst daardoor beter in de gaten gaat houden welk kantoor nette aangiften indient en welke kantoor minder kwaliteit biedt. Ik vermoed dat dit wel een parameter is om een selectie te maken van de controles van de Belastingdienst. Dat zie ik overigens als een voordeel voor ons kantoor en onze klanten.

   En ja, u kunt in de loop van het jaar overgaan van wijze van indienen.

   Overigens:
   1) De website van de Belastingdienst kent voor de aangifte ICP wel een beperking, namelijk maximaal 100 regels. Dus als u aan meer dan 100 klanten levert over de aangifteperiode, is dat kanaal niet meer geschikt. Maar als u zoveel regels moet invullen is het al in een eerder stadium efficiënter om de aangifte met professionele software in te dienen.
   2) Er zijn ook financiële pakketten die aanbieden om met een verzamelcertificaat (die de software-aanbieder heeft aangekocht voor al haar klanten) aangiften in te dienen. Op het moment van schrijven, biedt Exact Online dit nog niet aan.

   Ik neem aan dat hiermee uw vragen beantwoord zijn. Anders verneem ik het graag.

   Met vriendelijke groet,
   Barry Mooibroek