ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Overige accountancy

In de beschrijving van onze diensten wordt een globaal beeld gegeven van hetgeen wij voor u kunnen betekenen. Dit betreft een selectie van onze meest voorkomende activiteiten.
Uit hoofde van onze deskundigheid, kunnen wij meer dan wij hier beschreven, zoals het verstrekken van de inbrengverklaring. De (inmiddels afgeschafte) fusieverklaring had een bestaansreden, namelijk dat een persoon niet tekort werd gedaan. Deze werkzaamheden kunnen wij op uw verzoek nog wel voor u uitvoeren.

Verder worden er ter sturing van een onderneming vaak periodiek interne overzichten gemaakt. Wij kunnen u hierbij adviseren, helpen en / of zelf de overzichten samenstellen. Ook het invullen van interim-opdrachten bij het wegvallen van intern personeel, kunnen wij voor u invullen. Een accountant dient te voldoen aan strenge regelgeving met sancties als niet voldaan wordt aan de kwaliteit. Zo dient de accountant aan de klant te melden als hij bepaalde werkzaamheden niet kan uitvoeren.

Een accountant is vaak wel iets duurder dan een vriend op de hoek, maar
What you pay is what you get“.