ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Klokkenluidersregeling

Wij achten het van groot belang dat onze medewerkers maar ook derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van vermoedens van en aanwijzingen voor onregelmatigheden binnen onze organisatie of veroorzaakt door iemand die betrokken is bij onze organisatie. Wij trachten immers te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
Conform de Verordening Accountantsorganisaties / Nadere Voorschriften zijn wij verplicht om de klokkenluidersregeling van ons kantoor op de website te plaatsen. Deze regeling geldt naast de klachtenregeling die u ook op onze website aantreft.

Klik hier om de klokkenluidersregeling te downloaden.