ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Subsidieverklaring

Subsidie is een ander woord voor ondersteuning, hulp of bijstand. Onder subsidie verstaan we ook de investeringspremie en ook de fiscale tegemoetkomingen in de vorm van een lagere belastingheffing, een extra belastingaftrek op uitstel van Belasting.

Subsidies vinden

Er worden veel subsidies aangeboden. De aanleiding is meestal een speerpunt van de regering die op langere termijn goed is voor Europa, Nederland, Provincie of regio. Gesubsidieerde uitgaven kunnen op het gebied zijn van het milieu, duurzaam ondernemen, innovatie, arbeidsvriendelijk produceren, economische vooruitgang, zorg, kunst en cultuur et cetera. Bepaalde tegemoetkomingen hebben te maken met de fase van uw bedrijf, zoals de start van een onderneming de (her)investering of de bedrijfsverdracht. De mogelijkheden staan vermeld op websites Europa.eu, Syntens.nlSenternovem.nl, AntwoordVoorBedrijven.nl, provincie, stad of gemeente. Soms kunnen er op één investering of activiteit meerdere ondersteuningsregelingen van toepassing zijn. Daarbij kan het voorkomen dat de ene subsidie de ander uitsluit.

Advies bij subsidieaanvraag of zelfs subsidieverklaring

Subsidies worden onder bepaalde voorwaarden verstrekt. De eisen staan beschreven in de subsidieaanvraag en -beschikking. Daarin kunnen ook aanvullende voorwaarden voor het verstrekken van de subsidie vermeld staan. Vaak wordt als voorwaarde gesteld waarin wordt verplicht om een accountant de opdracht te verlenen om hierover een oordeel te vormen. Hiermee waarborgt de overheid dat het geld wordt aangewend voor het bestemde doel.

Hiermee waarborgt de overheid dat het geld wordt aangewend voor het bestemde doel.