ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt ook wel kortweg VPB genoemd. Deze wordt geheven over winsten die door rechtspersonen zijn behaald. Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (B.V.) of naamloze vennootschap (N.V.). Maar ook een stichting die jaar in jaar uit winst maakt, kan belastingplichtig zijn voor deze wet.

Er zijn talloze regelingen die het een ware sport maken om een situatie te creëren waarin u zo weinig mogelijk belasting betaalt. Wij kunnen u hierover adviseren. Ook kunnen wij aangeven wanneer u uw bedrijf zou moeten inbrengen in een B.V.

Uiteraard dienen wij de aangifte VPB voor uw onderneming in.

Uw vragen over de vennootschapsbelasting willen we graag beantwoorden!