ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Waarschuwing voor directeuren van B.V.’s

Ondernemend Nederland maakt vaak gebruik van een besloten vennootschap (B.V.) om privéaansprakelijkheid te voorkomen voor de schulden van de onderneming. Men moet wel goed beseffen dat de aansprakelijkheid wel degelijk kan doorwerken naar privé. Bijvoorbeeld als men als privépersoon meetekent voor schulden die door de vennootschap worden aangegaan. Vaak heeft de B.V. nog geen zekerheden aan de bank te bieden en wordt de overwaarde van de eigen woning als onderpand verleend. Ook wegens wanbeleid kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
Minder bekend is dat bestuurders van B.V.’s persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor belastingschulden van het bedrijf. Er is maar één ontsnapping: tijdig bij de fiscus een melding van betalingsonmacht doen.

Dit geldt ook als het geld er wel is maar de aanslag even blijft liggen omdat de B.V. in de verkoop is. Het maakt voor de fiscus niet uit dat de nieuwe eigenaar ook alle belastingschulden overneemt. De voormalige directeur blijft aansprakelijk voor alle onbetaalde aanslagen uit ‘zijn tijd’. Dit ondervond een ondernemer onlangs toen het bedrijf failliet ging en de belastingdienst niets bij de B.V. of de nieuwe eigenaar kon halen en deze bij hem het geld kwam halen. Die had immers geen melding van belastingsonmacht gedaan. Nogal logisch, zo verweerde de man zich. Er was ook geen betalingsonmacht, er was geld genoeg maar in de onderhandelingen werd besloten de betaling aan de koper over te laten. Daar kwam hij bij de belastingrechter helaas niet verder mee. Hij werd aansprakelijk gesteld.

Dezelfde regeling geldt overigens voor alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen die aangifte moeten doen voor de vennootschapsbelasting.
Raadpleeg uw adviseur voor verdere informatie over de aansprakelijkheid in uw eigen situatie.