ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Accountancy

Met de verzamelterm accountancy worden hier de werkzaamheden aangeduid waaronder veel diensten worden verricht door een accountant. De accountant heeft een bij wet beschermde titel. U kunt gratis in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants opzoeken of iemand accountant is. Voornoemde NBA is de gefuseerde beroepsorganisaties de NOvAA en het NIVRA.

Een accountant dient deugdelijk werk af te leveren, waarbij hij moet waarborgen dat het werk deskundig en vakbekwaam, objectief, professioneel, integer en onder geheimhouding wordt verricht. Bij werkzaamheden waar hij zekerheid geeft aan de cijfers, dient de accountant tevens onafhankelijk te zijn. Een en ander is vastgelegd in de voorschriften van de beroepsorganisaties en in de wet. Zo mogen wij geen verzekeringen verkopen, een voorzorgsmaatregel waaruit blijkt dat wij echt onafhankelijk en objectief zijn. Ook geldt er een educatieverplichting, moet de accountant een beroepsaansprakelijkheids- verzekering hebben, is er een onafhankelijke tuchtcommissie ingesteld, moet de meerderheid van de zeggenschap in handen zijn van accountants et cetera. De accountants worden periodiek op de kwaliteit getoetst door een onafhankelijke instantie.
Zo geldt er een heel stelsel van waarborgen waarmee de beoogde kwaliteit wordt beheerst.

Door deze kwaliteit worden accountants vaak gevraagd andere werkzaamheden te verrichten dan die betrekking hebben op de jaarrekening. Ook voor deze diensten gelden vastgelegde kwaliteitsnormen.

Let op: er bestaan administratiekantoren, adviesbureaus, boekhoudkantoren, consultants enzovoort die de term ‘accountancy’ of zelfs ‘accountant’ onwettig gebruiken. Of u te maken heeft met een accountant, kunt u nazien op voornoemd register van de NBA.