ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Erfbelasting

De erfbelasting heette voorheen ‘successierechten’ en wordt in de volksmond ook wel de ‘sterftax’ genoemd.
De Nederlandse overheid heft belasting over de erfenis die de erfgenamen ontvangen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verhouding in welke u tot de erflater staat. Ook zijn er verschillende vrijstellingen. Om de heffing van erfbelasting te voorkomen of te verminderen zijn er tijdens het leven al mogelijkheden om het te belasten vermogen over te hevelen naar de erfgenamen. Het is dan verstandig een schenkingsplan op te stellen.

Raadpleeg ons voor een passend advies in uw situatie.