ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Erf- en schenkbelasting

Zoals in onze vorige column gemeld ligt er een voorstel dat de vrijstelling bij schenking of erven van een onderneming verruimd. In deze column wil ik meer melden over de voorgestelde wijzigingen van minister De Jager: het verlagen van de tarieven en het vereenvoudigen van de vrijstellingen.

Omdat het wetsvoorstel budgetneutraal moet zijn, worden een aantal belastingbesparende constructies aangepakt. Bijvoorbeeld de zogenaamde “Ik-opa-testamenten” en “turbotestamenten”. Ook het begrip “partner” wordt aangescherpt. Samenwoners die straks ook nog gebruik willen makenvan de verruimde vrijstelling zullen een notarieel samenlevingcontract moeten laten opstellen. Deze moet zijn opgesteld 6 maanden voor het overlijden of 24 maanden voor de schenking. Anders hebben ze bij het erven o.a. geen vrijstelling van € 600.000 maar slechts € 2.000. En dat is toch een heel verschil.

Veel ouders hebben hun woning inmiddels overgedragen aan hun kinderen tegen een recht van gebruik en bewoning. Dit wordt een vruchtgebruik genoemd. Nu mag deze bij vererving of schenking nog lager worden gewaardeerd , maar moet straks worden afgerekend tegen de 100% WOZ waarde.

Nieuw is de bestrijding van zwevende vermogens, bijvoorbeeld in een trust. Deze zullen belast gaan worden bij de uiteindelijk belanghebbenden. Zowel in de inkomstenbelasting als bij de vererving of schenking ervan. Ik ben benieuwd in hoeverre men hierin gaat slagen.

Het wetsvoorstel staat niet op zichzelf maar hangt samen met de belastingplannen die voor met name voor de DGA (de ondernemer via de BV) op stapel staan. Bijvoorbeeld de afschaffingvan de doorschuiffaciliteit bij aandelen in een BV zonder actieve onderneming, zoals een kasgeld BV of pensioen BV.

Voor ons als adviseur blijft er zo voldoende te doen.