ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Bedrijf starten

Een onderneming starten, heeft z’n charmes. Tegelijk komt er ook veel op u af. Daarbij heeft u een adviseur nodig waar u op kunt vertrouwen. Iemand die uw belangen behartigt en weet waar hij het over heeft. Een beroepsbeoefenaar bij wie geheimhouding de standaard is. U wilt toch niet dat een ander er vandoor gaat met uw idee? Wij adviseren u bij het starten van uw bedrijf.

Advies bij het starten

Hoewel het maken een ondernemingsplan voor de Belastingdienst niet verplicht wordt gesteld, is het toch verstandig om deze te maken of na de denken over de onderdelen die daarin voorkomen. Starters begeleiden wij bij het opzetten van hun ondernemingsplan en eventuele financieringsaanvraag. Wij kunnen u adviseren over de keuze van de rechtsvorm die voor u het meest geschikt is. Wij hanteren een checklist die wij samen met u doornemen en waarin alle aandachtspunten aan de orde komen, zoals uw wensen en doelen, het marketingplan, investeringsbegroting, de liquiditeitsbegroting, mogelijke subsidies en verzekeringen.

Marketingplan

In het marketingplan wordt een commercieel plan uiteengezet. U wilt weten hoeveel omzet er naar verwachting wordt gegenereerd uit uw reclame- en advertentiebudget. Wie is uw doelgroep en wie zijn uw concurrenten? Ook beschrijft u de sterke en zwakke punten van uw bedrijf, stelt u doelen ofwel ’targets’ en een strategie en vandaar uit een actieplan.

Investeringsbegroting

Het starten van een onderneming kost geld. Soms weinig, soms veel. Het is verstandig deze vooraf in kaart te brengen. Beschrijf de bezittingen die u inbrengt en begroot hetgeen u nog aan wilt schaffen. Daaruit blijkt deels uw fiancieringsbehoefte.

Liquiditeitsbegroting

In de liquiditeitsbegroting worden de verwachte opbrengsten en kosten voor de komende periode ingeschat. Daarin staan ook de opstart- en aanloopkosten beschreven. Tezamen met de investeringsbegroting blijkt hieruit de te verwachte financieringsbehoefte. Als u zelf onvoldoende middelen heeft, kunt u uw doelen aanpassen of een financiering aanvragen.

Subsidies

Als u innovatief bezig gaat, onderzoek en ontwikkeling uitvoert, start vanuit een uitkeringssituatie, milieubewust of energiezuinig investeert, bepaald personeel aanneemt, internationaal onderneemt en/of actief wordt in de logistiek, zijn er wellicht subsidie of fiscale tegemoetkomingen mogelijk.

Verzekering

Het is belangijk dat u zich realiseert dat wanneer u een onderneming start u (zonder aanvullende verzekering) normaliter geen recht heeft op werkloosheidswetuitkering of ziektewetuitkering. Wij verkopen geen verzekeringen, dus adviseren daar niet in. Maar wel helpen we u te signaleren als u onverantwoorde risico’s loopt doordat er bepaalde polissen ontbreken, zoals de wettelijke aansprakelijkheid bedrijven (WAB), arbeidsongeschiktheid (AOV), brandschadeverzekering, pensioenopbouw (via kapitaalverzekeringen, lijfrenten, eigen beheer of bankspaarrekeningen enzovoort) of andere zakelijke en persoonlijke assuranties.

Waarom ACMO?

De contactpersonen bij ACMO Accountants + Belastingadviseurs zijn zelf ook ondernemers, dus zijn niet alleen goed opgeleid maar ook ervaringsdeskundigen. We proberen de reden om ondernemer te worden te achterhalen. Dit is van belang om te beoordelen of de beoogde doelen van het ondernemerschap haalbaar zijn. Misschien is samenwerken beter of blijkt een bedrijfsovername meer voor de hand liggend. Maar ook als u verder groeit, kunnen wij u door onze brede dienstverlening goed van dienst zijn tot de verkoop van uw onderneming en zelfs de Estate planning. Onze klanten komen uit bijna alle bedrijfstakken, waardoor we begrijpen wat er in de verschillende bedrijfstakken speelt. Daarnaast moeten we als accountantskantoor voldoen aan allerlei kwaliteitseisen welke ook een starter ten goede komt.

Wat doen we voor u?

We praten niet alleen, we kunnen ook veel voor u doen. Een greep uit ons ‘assortiment’:

 • meedenken over de optimale ondernemingsvorm,
 • firmacontract opstellen,
 • meelezen van notariële akten,
 • plannen toetsen voordat de financieringsaanvraag wordt ingediend,
 • begeleiding naar de bank
 • VAR-verklaring aanvragen,
 • aanmelden bij de Belastingdienst,
 • adviseren over de keuze van de te gebruiken software,
 • administratie inrichten,
 • openingsbalans opstellen,
 • jaarrekening samenstellen,
 • aangiften indienen,
 • beoordelen of er fiscaal bezien meer aftrekmogelijkheden of juist valkuilen zijn,
 • meedenken op commercieel vlak,
 • adviseren over de organisatie,
 • alternatieve oplossingen aandragen voor mogelijke problemen,
 • toetsen of bepaalde verplichtingen wettelijk op u en uw bedrijf van toepassing zijn,
 • et cetera (waarbij we verwijzen naar de rest van deze website).

Maak vrijblijvend een afspraak. Wij helpen u graag om uw startende onderneming succesvol te maken.