ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Opkikker

groene kikker op roze roos

Praten we het elkaar allemaal niet aan…
We zijn vijfde ter Wereld in: meest ondernemende land, exporteur en investeerder.
We zijn tweede in de lijst van agrarische exportlanden in de Wereld.
We hebben het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking binnen Europa.
We hebben het beste pensioenstelsel van de Wereld.Opkikker

En over dat laatste maken we ons zorgen (terwijl dit mede komt doordat we langer leven).
Worden we niet geregeerd door angst?
En is dat gevoel geen selffulfilling prophecy?
Een recent voorbeeld van zo’n doemdenken: Van Italië zijn de geldschieters bang dat ze de rente op de staatschuld niet meer kunnen opbrengen. Het rentepercentage stijgt dan, waardoor de rentelasten nog moeilijker zijn op te brengen en gaat het in Italië economisch gezien nog slechter.

Ik realiseer me, veel vooruitzichten zijn negatief en als je geschoren wordt kun je het beste stilzitten;
Het spaarloon is belastingvrij op te nemen… De vorige keren dat dit vrijviel, ging dat naar de spaarrekening… En nu het consumentenvertrouwen zo laag staat verwacht ik dat ook deze keer helaas het geld niet wordt geconsumeerd.

Oplossing: Niet alleen de leiders moeten leiderschap tonen, ook zelf kunnen we de knop omdraaien.

De rente staat in Nederland ontzettend laag en de prijzen, daar valt over te onderhandelen. Misschien moeten we dan wel investeren? Investeren in innovatie, in productie; uitbreiden van je bedrijf of misschien zelfs een ander bedrijf overnemen?
Misschien gaat het slecht en voert u een product dat conjunctuurgevoelig is. Dan kun je misschien een productlijn of een onderneming kopen die minder meebeweegt met de conjunctuur of daar zelfs tegenin gaat? Of een markt bedienen waarin u meer omzet realiseert?

Ondernemers dienen te ondernemen.
Ondernemen is een werkwoord…