ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Vliegende in plaats van een koude start, succesfactoren

Sleutel

Met een vliegende start doel ik op het overnemen van een lopend bedrijf. Dit biedt voordelen tegenover het zelf opstarten van een bedrijf, want van de overgenomen bedrijven overleeft 90% en van de starters resteren na vijf jaren nog maar 50%.

Mogelijke groei in aantal overnames

Is er door de vergrijzing een golf van bedrijfsoverdrachten op komst? De meningen hierover zijn verdeeld. Om onze bestaande en nieuwe klanten ook daarin optimaal te bedienen, heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijfsoverdrachten.
Wekelijks ontvang ik profielen van gevraagde en aangeboden bedrijven. Maar wat zijn nu de succesfactoren van een succesvolle bedrijfsoverdracht? In deze column wordt dit verondersteld als de bedrijfsresultaten na de overdracht beter zijn dan voorheen.

Stappen overdracht

Een bedrijfsoverdracht bestaat grofweg uit drie fases: de voorfase, de overdracht en de fase na de overdracht. Meestal kiezen ondernemers voor overdracht als ze daar eerder ervaring mee hebben gehad, een breed klantenbestand hebben en de mate van afhankelijkheid van de onderneming. De verkoopprijs en de tijdspanne zijn meer afhankelijk van de capaciteiten van de verkoper op de punten: ervaring, flexibiliteit, marktkennis en de relatie met de koper. Dit laatst punt geldt natuurlijk in het bijzonder bij de overdracht van familiebedrijven. Volgens een recent onderzoek is de mate van succes bij een bedrijfsoverdracht van kleinere bedrijven vreemd genoeg niet afhankelijk van een goede planning.

Succesfactoren overname

Sleutel

Om betere bedrijfsresultaten te bereiken is het goed om na de overname te reorganiseren of te innoveren. Een combinatie daarvan is nog beter. Als daarnaast in economisch slechte tijden het bedrijf wordt gekocht, dan kan een beter bedrijfsresultaat behaald worden dan wanneer een bedrijf in goede tijden wordt overgenomen. Bovendien gelden voornoemde succesfactoren voor een beter resultaat bij kleine bedrijven nog sterker. En 90% van alle bedrijven in Nederland zijn als klein te beschouwen. Zij zijn minder gebaat bij planning, overnamestrategieën en ingewikkelde financieringsconstructies.

Wellicht dat u eraan toe bent om uw bedrijf over te dragen of juist over te nemen? Ons team staat er klaar voor!