ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Tijd voor een demotie?

Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) geldt als regel dat hij minimaal € 40.000 per jaar als loon aan zichzelf moet uitbetalen vanuit zijn B.V.. Hiermee wordt voorkomen dat hij zichzelf geen of nauwelijks loon zou uitbetalen en dus ook geen belastingen en premies volksverzekeringen zou betalen. Deze verplichting staat bekend als de gebruikelijkloonregeling omdat alleen in bepaalde gevallen mag worden afgezien van het verplichte dga-loon.

Vanwege de economische omstandigheden is er door de staatssecretaris ruimte gegeven om het loon meer te koppelen aan de behaalde winsten. Hiervoor heeft hij ook een formule afgegeven op basis waarvan het lagere loon kan worden vastgesteld. Verder moeten de belastinginspecteurs zich soepeler opstellen bij betalingsproblemen aan de belastingdienst. De Jager wil voorkomen dat bedrijven die al flink geraakt worden door de economische crisis, door het verplichte dga-loon in financiële problemen komen.

De ruim 200.000 dga’s die Nederland telt worden gedwongen een steeds groter deel van de slinkende winsten van hun B.V. als loon op te nemen. Daardoor blijft er minder geld over voor bedrijfsactiviteiten en investeringen. In tijden waarin de winsten onder druk staan is het onredelijk dat het verplichte loon aan de dga moet worden doorbetaald. Het zou redelijk zijn de dga dan tijdelijk een demotie, het tegenovergestelde van een promotie, te geven.

Het blijft het een gevoelig onderwerp dat een dga zijn eigen loon kan vaststellen. En dus ook hoeveel belastingen en premies er worden afgedragen en hoeveel toeslagen worden ontvangen. Vergeleken met de collega-ondernemer die vanuit de eenmanszaak of firma onderneemt is het naar mijn mening rechtvaardig dat rekening mag worden gehouden met de verdiensten in het bedrijf.

Raadpleeg uw adviseur over de mogelijkheden in uw situatie.