ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Salarisadministratie

De salarisadministratie is cruciaal voor ondernemers met werknemers in dienst. Naast de juridische en fiscale vragen hierover moet de werkgever een aantal gegevens vastleggen; Er dient een loonadministratie te worden bijgehouden. In de regel wordt de loonadministratie door ondernemers uitbesteed aan de accountant.

Voor de startende werkgever hebben wij een brochure om u op weg te helpen. Vraag hiernaar als u ons bezoekt.

Ook de ‘doorgewinterde’ werkgevers kunnen wij ruimschoots ondersteunen. Het is belangrijk om af te spreken wie wat moet doen, wie er voor welke actie verantwoordelijk is en binnen welke tijdspanne dit tijdig is. Zoals, wie bewaart het kopie van de identificatie van de werknemer en wat is een geldige identificatie? Hoe leggen we vast of de loonheffingskorting mag worden toegepast? Wie verzorgt de aanmelding bij het pensioenfonds en de ARBO dienst? Is er een CAO van toepassing en wie informeert bij wijziging hiervan? Wie dient de ziekmelding in bij de verzekeraar?

Periodiek dienen we de aangifte loonheffing digitaal in. Zoals door u gewenst zenden we u periodiek of bij elke loonwijziging de loonstroken toe. Jaarlijks verzenden wij u de jaarloonopgaven, zodat u die aan uw medewerkers kunt verstrekken. Indien gewenst, verzenden we ook (digitaal) de jaar- of periodieke aanleveringen naar de pensioenuitvoerders en dergelijke in. Natuurlijk kunnen we loonjournaalposten aanleveren die aansluiten met uw financiële administratie en Clieop opdrachten die u kunt inlezen in uw betaalsysteem om de betalingen te voldoen.

Op maat betekent dat wij meehelpen om tijdig aan de verplichtingen te voldoen.