ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Aangiftebrief met acceptgiro verdwijnt ingaande 2012

Aangiftebiljet

Dit bericht is van belang voor alle werkgevers. In 2012 zendt de Belastingdienst geen aangiftebrieven meer voor de loonheffingen. Dit betroffen de enveloppen Aangiftebiljetwaarin de brieven met acceptgiro’s zaten om de loonheffing te betalen welke per gewone post werden verzonden.

Wijziging toezending vanwege Belastingdienst

Een groot aantal cliënten zenden wij deze ingevulde acceptgiro’s al niet meer per gewone post, maar mailen we de gegevens. Dat mailbericht bevatte een bijlage, waarin het betalingskenmerk en het te betalen bedrag vermeld staat. Deze werkwijze voeren wij met ingang van 2012 bij al onze cliënten door;

Vanaf 2012 ontvangt u de envelop aangaande de loonheffing niet meer per post, maar berichten wij u per email.

Dit doen we vanwege het gewijzigde proces bij de Belastingdienst, vanwege de positieve reacties bij cliënten waar we al op deze manier werken en uit efficiencyoverwegingen. Let op:

  • Een brief per post (met acceptgiro) attendeert u mogelijk meer op een tijdige betaling dan een bericht per email. Daarm adviseren wij onderstaande data’s te agenderen om u zelf te verzekeren van te een tijdige aangifte, zowel qua indienen als betaling.
  • De wijziging bij de Belastingdienst ontslaat u als werkgever niet van de verplichting om tijdig aangifte te doen en te betalen. U kunt de te betalen belasting voldoen op rekening 2445588 ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn.
  • Het betalingskenmerk kunt u zelf controleren via de site van de belastingdienst, zie rekenmodule betalingskenmerk.
  • Als het tijdvak u niet past, bijvoorbeeld u wilt van maand naar 4-wekelijks aangifte doen of visa versa. Meld ons dit dan s.v.p. want het tijdvak kan gewijzigd worden als dit voor 15 december 2011 wordt verzocht middels een formulier.

Tijdvakcodes en de uiterste aangifte- en betaaldatums

In de volgende tabellen vindt u de tijdvakcodes en de uiterste aangifte- en betaaldatums over 2012. Voor de tabellen over 2013 verwijzen we naar de pagina op onze website aangiftebrief loonheffingen 2013.

 

Maandelijkse perioden

Tijdvak Tijdvak-
code 
Ingangsdatum  Einddatum  Uiterste  aangiftedatum  Uiterste  betaaldatum 
Januari 2010 1-1-2012 31-1-2012 29-2-2012 29-2-2012
Februari 2020 1-2-2012 29-2-2012 2-4-2012 31-3-2012
Maart 2030 1-3-2012 31-3-2012 1-5-2012 30-4-2012
April 2040 1-4-2012 30-4-2012 31-5-2012 31-5-2012
Mei 2050 1-5-2012 31-5-2012 2-7-2012 30-6-2012
Juni 2060 1-6-2012 30-6-2012 31-7-2012 31-7-2012
Juli 2070 1-7-2012 31-7-2012 31-8-2012 31-8-2012
Augustus 2080 1-8-2012 31-8-2012 1-10-2012 30-9-2012
September 2090 1-9-2012 30-9-2012 31-10-2012 31-10-2012
Oktober 2100 1-10-2012 31-10-2012 30-11-2012 30-11-2012
November 2110 1-11-2012 30-11-2012 2-1-2013 31-12-2012
December 2120 1-12-2012 31-12-2012 31-1-2013 31-1-2013

 

4 wekelijkse perioden

Tijdvak Tijdvak-
code 
Ingangsdatum  Einddatum  Uiterste  aangiftedatum  Uiterste  betaaldatum 
Periode 1 2710 1-1-2012 29-1-2012 29-2-2012 29-2-2012
Periode 2 2720 30-1-2012 26-2-2012 26-3-2012 26-3-2012
Periode 3 2730 27-2-2012 25-3-2012 25-4-2012 25-4-2012
Periode 4 2740 26-3-2012 22-4-2012 22-5-2012 22-5-2012
Periode 5 2750 23-4-2012 20-5-2012 20-6-2012 20-6-2012
Periode 6 2760 21-5-2012 17-6-2012 17-7-2012 17-7-2012
Periode 7 2770 18-6-2012 15-7-2012 15-8-2012 15-8-2012
Periode 8 2780 16-7-2012 12-8-2012 12-9-2012 12-9-2012
Periode 9 2790 13-8-2012 9-9-2012 9-10-2012 9-10-2012
Periode 10 2800 10-9-2012 7-10-2012 7-11-2012 7-11-2012
Periode 11 2810 8-10-2012 4-11-2012 4-12-2012 4-12-2012
Periode 12 2820 5-11-2012 2-12-2012 2-1-2013 2-1-2013
Periode 13 2830 3-12-2012 31-12-2012 31-1-2013 31-1-2013

 

Halfjaarlijks (binnenschipper)

Tijdvak Tijdvak-
code
Ingangsdatum Einddatum Uiterste aangiftedatum Uiterste betaaldatum
1e halfjaar 2310 1-1-2012 30-6-2012 31-7-2012 31-7-2012
2e halfjaar 2320 1-7-2012 31-12-2012 31-1-2013 31-1-2013

 

Jaarlijks (huispersoneel en meewerkende kinderen)

Tijdvak Tijdvak-
code
Ingangsdatum Einddatum Uiterste aangiftedatum Uiterste betaaldatum
Jaar 2400 1-1-2012 31-12-2012 31-1-2013 31-1-2013