ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Pensioen: Voetballen tegen Duitsland?

Voor veel mensen is het pensioen net als voetballen tegen Duitsland. Je weet pas wat je hebt wanneer het eindsignaal klinkt…
En dan wordt u ook nog niet eens goed geadviseerd: de AFM concludeert dat ruim ¾ van de pensioenadviezen onder de maat is.

Naast de AOW kunnen werknemers pensioen opbouwen. Dan krijgt u een uitkering die de terugval in inkomen zou moeten dekken als we stoppen met werken. Er zijn veel onzekerheden over het inkomen als we van de ‘winter’ in ons leven mogen genieten. Wanneer krijgen we AOW, bij 65? Bij 67? Eerder bij een zwaar beroep? En bestaat onze pensioenmaatschappij dan nog wel bij de huidige dekkingsgraad? Voor hoeveel procent wordt de uitkering belast? Hoeveel bedroeg ons middelloon?
We doen er goed aan om er nu al over na te denken, want we hebben er tijdens de zomer van ons leven al invloed op. Deze invloed wordt versterkt doordat de betaalde premie aftrekbaar is en ‘pas’ wordt belast bij uitkering en de aanspraak ondertussen oprent.

Werknemers die pensioen opbouwen, ontvangen vanaf 2008 jaarlijks een overzicht: het UPO (het Universeel PensioenOverzicht). Hiermee verkrijgt u inzicht om bij te sturen.

Ondernemers bouwen hun pensioen anders op. Veel ondernemers stellen dat hun bedrijf hun pensioen is. Dan is het raadzaam iemand mee te laten denken wat de onderneming waard is en hoe meerwaarde kan worden gecreëerd. Meestal is het beter om het pensioen ook ergens onder te brengen. De lijfrente heeft echter een knauw meegekregen in de affaire ‘woekerpolis’. En dit is niet voor alle polissen onterecht.
Sinds 1 januari 2008 bestaat er een monstermooi alternatief, waarvoor weinig reclame wordt gemaakt: het banksparen. De fiscale behandeling lijkt op die van de lijfrenten. Alleen wordt er geen rekening gehouden met de sterftekansen.

Voor de DGA geldt er trouwens nog een mogelijkheid en wel het pensioen in eigen beheer.

Meer weten?
Écht onafhankelijk meedenken?
Wij verkopen geen verzekeringen…