ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Huizenbezitters opgelet

De woningmarkt lijdt nog steeds onder de gevolgen van de kredietcrisis. Huizen staan nog steeds lang te koop en menigeen heeft maandenlang dubbele woonlasten. De fiscus komt de eigenwoningbezitters tegemoet met een aantal maatregelen. Indirect helpt men hiermee de bouwsector, die ook wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

De maatregelen zijn:

  • Lager btw-tarief voor renovatie en herstel van een woning van minimaal twee jaar oud. Tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 geldt het lage btw-tarief van 6% (in plaats van 19%). Dit lage btw-tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen.
  • De grens voor de garantie uit de Nationale Hypotheek Garantie blijft nog tot en met het jaar 2011 op € 350.000. Dat betekent dat een jaar langer meer kopers kunnen profiteren van een lagere rente.
  • De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek gaat voor alle situaties van twee naar drie jaar. Deze tijdelijke regeling vervalt eind 2012.
  • De regeling waarbij mensen na een verhuurperiode van hun woning weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek wordt
    met één jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012.
  • Als in 2011 een woning wordt gekocht en datzelfde huis binnen een jaar wordt doorverkocht dan is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Dit is een uitbreiding van de termijn, op dit moment geldt de vrijstelling als een woning binnen een half jaar wordt doorverkocht.
  • Eerder heeft het kabinet, verdeeld over drie tranches, ongeveer € 350 miljoen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van woningbouwprojecten die als gevolg van de crisis zijn stilgevallen of niet van start konden gaan. In 2010 is door gemeenten circa € 37 miljoen uit de eerste twee tranches terugbetaald omdat de bouw niet tijdig kon beginnen. Dit geld wordt nu ingezet voor projecten die bij de derde tranche zijn afgevallen omdat het toen beschikbare budget op was.

Het lage btw-tarief geldt negen maanden en gaat in op 1 oktober 2010. Dat betekent dat u eventueel ook het spaarloon – dat half september vrijvalt – kunt inzetten voor een verbouwing.