ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Deponeren KvK

Bij de jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen de inrichtingsstukken en de deponeringsstukken. De inrichtingsstukken betreft de jaarrekening die de onderneming zelf houdt. De deponeringsstukken dienen rechtspersonen jaarlijks tijdig te deponeren bij de Kamer van Koophandel (kortweg KvK genoemd). Eenmanszaken, vennootschappen onder firma’s en maatschappen hebben deze verplichting dus niet. Ook op de te deponeren jaarrekening is veel wetgeving van toepassing, zodat anderen eenduidige rechten kunnen ontlenen aan deze informatie die voor iedereen opvraagbaar is.

Er zijn niet alleen verplichtingen, maar er bestaan ook vrijstellingen. Deze vrijstellingen kunnen de inhoud van de jaarrekening of zelfs de hele verplichting tot deponering beïnvloeden. Als ACMO Accountants + Belastingadviseurs ook de jaarrekening heeft samengesteld, kunnen we ook de deponeringsstukken zonder veel handelingen produceren. Onze rapportgenerator is hier namelijk op afgestemd. Daarnaast verzorgen wij een deel van de andere administratieve verplichtingen, zoals de notulen van de Algemene Vergadering (voorheen de  Algemene Vergadering van Aandeelhouders of kortweg AVA genoemd).

Vraag ons naar de vrijstellingen en tarieven voor deponering.