ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Estate planning

Vermogende particulieren verdienen bij ons een voorkeursbehandeling. Zij vragen meestal extra aandacht en onder deze rubriek, estate planning, wordt dit onderdeel nader toegelicht. De macht van de grote getallen gelden voor deze in vermogen bevoorrechte mensen, waardoor een advies onze klant meestal meer oplevert dan dat dit bij andere burgers het geval zou zijn. Wij zijn objectief en beogen onafhankelijk te zijn. Daardoor zijn we een sparringspartner voor de meer bemiddelde mensen. Onze adviesdiensten worden op uurbasis betaald en niet op provisie, waardoor de bedreiging tot het handelen naar ons eigenbelang beperkt wordt.

Volledigheidshalve melden we dat we, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, voor zover mogelijk en gewenst al onze klanten proactief benaderen.

Wilt u deze nóg meer bevoorrechte positie, kunnen wij dit met u overeen komen. Dan worden er nadere afspraken gemaakt wat wij nog meer voor u kunnen betekenen en afstemmen wat u van ons verlangt. Zoals de mogelijkheid dat u als vermogende particulier ons meldt dat wij nog meer proactief dienen te ageren bijvoorbeeld door het uitwerken van een taxplanning of het voeren van een privé-administratie. Uw specifiek verzoek hiertoe vragen wij om te voorkomen dat wij kosten maken die u achter niet wenst. Deze afspraak versterkt het vertrouwen met onze klant en vanuit hier kunnen wij een betere maatwerk bieden in een begrijpelijke taal. Voor deze klanten kunnen wij meestal, nog meer dan wij normaliter proberen, onze kosten terugverdienen.

Het klinkt misschien logisch:
hoe groter de bedragen of meer in aantal, des te beter wij ons terugverdienen.