ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Kilometerheffing, een onbegaanbare weg?

De overheid is mijns inziens een geschenk. Zo zagen we helaas in Haïti wat er gebeurt als een overheid wegvalt: complete chaos.
Een regering zet de moraal en het geweten van de burgers om in wetgeving. Daarom is het goed om soms de mening van het volk te raadplegen voordat een wetsontwerp tot wet wordt aangenomen. Zo probeert minister Eurlings te peilen wat we vinden van de kilometerheffing via een enquête op de site van de ANWB: moeten we betalen voor het gebruik of voor het bezit van een auto? De heffing vervangt straks de motorrijtuigenbelasting.
Als de kilometerheffing er niet doorkomt overweegt de regering de invoering van tolpoorten die een extra heffing zijn op de (voornoemde) houderschapsbelasting.

Echter er is kritiek op de enquête: is de uitkomst representatief? Zaterdag meldde Maurice de Hond dat dit niet mogelijk is, mede doordat er een premie is gegeven aan tegenstanders om de enquête in te vullen. Als de uitslag negatief is, zou de minister immers het wetsvoorstel niet uitvoeren. In de Kamer wordt ook al negatief gereageerd: zo’n peiling moet via een referendum.

De vragenlijst bestaat uit meer dan de eenvoudige vraag of u voor of tegen bent. De ANWB-site lag deels ‘plat’ vanwege de vele bezoekers. Voorafgaand aan de vragen wordt informatie gegeven die meningsvormend is. Zo wordt gesteld dat we met de kilometerheffing bewuster kiezen: gebruiken we de auto of een alternatief? Daardoor zou het aantal kilometers dat ik rijd afnemen en -sterker nog- zal ik minder in de file terecht komen…

De heffing zelf is ook omstreden: is de registratie te kraken? Is de wet uitvoerbaar? Er is -nu al- veel geld mee te verdienen… En nu al zijn er methoden bedacht om de heffing te omzeilen: zoals de buitenlandse vestiging, oldtimers en motoren.
Tot slot nog een knelpunt: de privacy, weet Big Brother straks waar je wanneer bent geweest? Saillant detail: bij de enquête moet je adres invullen en er wordt daarbij niet gesproken over de privacy…

De auto minder nadelig?
Vragen over de fiscale behandeling?
Raadpleeg uw adviseur.