ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Geld geleend aan uw B.V?

Bijna altijd steekt een ondernemer geld in zijn bedrijf waarover dus risico wordt gelopen.

Risico lopen is nu eenmaal wat ondernemers doen en waarvoor ze ook hopen te worden beloond met een aantrekkelijke winst. Wat zou het mooi zijn als het geld steken in je eigen bedrijf zou kunnen leiden tot een aftrekpost voor de belastingen. Voor hen die via een B.V. ondernemen is er onlangs een interessante uitspraak gedaan. Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) een lening verstrekt aan zijn eigen bv geldt de zogenoemde terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling). De ontvangen rente over de geldlening wordt in box 1 belast met inkomstenbelasting. De Rechtbank te Breda heeft onlangs uitgesproken dat de vordering in box I mag worden afgewaardeerd als er een reëel risico bestaat dat de lening niet kan worden terugbetaald. En dat is interessant omdat daarmee een aftrekpost wordt toegestaan op het belastbare inkomen in box I. Er moet dan wel sprake zijn van een lening, zowel fiscaal als civielrechtelijk.

In civielrechtelijke zin moet er een lening zijn verstrekt met een terugbetalingsverplichting. In fiscale zin moet er sprake zijn van een zakelijke lening en mag het niet zo zijn dat de dga zijn eigen geld in de B.V. steekt terwijl hij van tevoren al weet dat hij geld steekt in een bodemloze put. Als dat wel zo is wordt de lening gezien als een kapitaalversterking en daarmee als zogenaamd informeel kapitaal. Maar een zakelijke geldlening, met normale voorwaarden en een reële terugbetalingkans op het moment van het verstrekken, kan dus worden afgewaardeerd op het moment dat er een reëel risico is dat deze niet wordt terugontvangen. Dit biedt weer mogelijkheden om belasting te besparen.

Raadpleeg uw adviseur voor de mogelijkheden in uw situatie.