ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Investeer in fiscaal voordeel!

groene auto

Investeer in belastingvoordeel
Een groot deel van de ondernemers laat fiscaal voordeel liggen bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel dat onlangs is gepubliceerd. Volgens dit onderzoek heeft bijna de helft van de ondernemers plannen om binnen een jaar een bedrijfsmiddel, zoals een machine of een gebouw, aan te schaffen. Daarbij laat driekwart zich niet vooraf adviseren door hun, accountant of belastingadviseur. Omdat veel ondernemers de regels onvoldoende kennen, loopt ruim 40 procent fiscaal voordeel bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen mis.

Fiscale regelingen voor investeringen
Fiscale regelingen als gevolg van investeringen gelden alleen als u (economisch) eigenaar wordt van het bedrijfsmiddel ofwel het risico van waardevermindering voor uw risico en rekening is. Dus de zogeheten operationele leasecontracten vallen hier buiten. De fiscale regelingen zijn grofweg onder te verdelen in enerzijds extra investeringsaftrek en daarnaast in willekeurige afschrijving. Voor innovatieve investeringen en milieuvriendelijke investeringen zijn aanvullende specifieke regelingen van kracht. Investeringen waardoor u minder energie gaat verbruiken komen mogelijk ook nog in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek.

Investeringen plannen
Omdat deze regelingen in bepaalde schalen binnen het boekjaar vallen, waarbij het aftrekpercentage afneemt naar mate u meer investeert in het boekjaar, is het zinvol om uw investeringen zorgvuldig te plannen. Door het spreiden van investeringen over meerdere jaren kan de extra aftrek geoptimaliseerd worden. Bedenk ook dat de extra aftrek en afschrijving direct invloed hebben op uw belastbare winst en daarmee mogelijk weer op andere zaken die daarvan afhankelijk zijn. Te denken valt aan de terugbetalingsregeling van de UWV (als u vanuit een uitkering een bedrijf bent gestart) maar ook op de inkomensafhankelijke toeslagen.

Energiezuinige auto
Tot slot noem ik nog de investering in een energiezuinige auto. De regeling hiervoor verandert per 1 juli 2012. Wilt u hiervan nog gebruik maken dan moet u de nieuwe auto vóór die datum in gebruik hebben genomen. Wees er dus op tijd bij.

Voor al uw vragen kunt u ons raadplegen!