ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Man – vrouw firma

Voor ondernemers met meewerkende partners is er belangrijk nieuws. Per 1 januari 2010 is het urencriterium vervallen voor de MKB-winstvrijstelling. Daarnaast is de vrijstelling verhoogd naar 12% van de winst (na ondernemersaftrek). Dit gegeven kan een man-vrouw- firma in sommige gevallen weer aantrekkelijk maken. Tot 1 januari 2010 gold de MKB-winstvrijstelling alleen voor ondernemers die aan het urencriterium voldeden. Let wel: ondernemerschap blijft nog steeds een vereiste. Een man-vrouwfirma kan fiscaal gevormd worden indien beiden kapitaal en/of arbeid inbrengen, een (zakelijke) winstverdeling overeengekomen wordt en beiden rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Indien er sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband wordt de firma fiscaal wel erkend, maar alleen bij een gebruikelijk samenwerkingsverband bestaat er recht op de ondernemingsfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, willekeurige afschrijving voor startende ondernemers en de fiscale oudedagsreserve. Er is sprake van een ongebruikelijk samenwerkingsverband indien de meewerkende partner hoofdzakelijk ondersteunende werkzaamheden verricht en de partners zodanig verschillende werkzaamheden verrichten dat met een derde geen samenwerkingsverband zou zijn aangegaan. Ook bij een ondermaatschap die diensten verleent aan een onderneming waarin de partner werkzaam is.

Hiermee worden bijvoorbeeld man-vrouwfirma’s tussen arts en echtgenote-verpleegster, accountant en partner die receptie/secretaresse werkzaamheden verricht, tandarts en echtgenote-tandartsassistente ondervangen. Bij dergelijke man-vrouwfirma’s is de meewerkende partner van de ondernemingsfaciliteiten uitgesloten, wat een groot deel van de aantrekkelijkheid verloren doet gaan. Echter, met ingang van 1 januari 2010 kan de partner wel van de MKB-winstvrijstelling gebruikmaken. Bedenk wel dat er ook nadelen aan een man-vrouwfirma zijn. De nadelen liggen op het juridische vlak (hoofdelijke aansprakelijkheid) en premieheffing ZVW. In een aantal gevallen kan de MKB-vrijstelling er dus toe leiden dat een man-vrouwfirma weer aantrekkelijk wordt.

Natuurlijk willen wij u hierover vrijblijvend adviseren.