ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Het vergeten verlies!

Trap op om Euro te pakken
Trap op om Euro te pakken

Een verlies van een onderneming over een boekjaar kan worden verrekend met de winsten over het voorgaand jaar en op verzoek met de drie voorgaande jaren. De betaalde belasting over het voorafgaande jaar respectievelijk de voorgaande drie jaren wordt dan terugbetaald. Op die manier wordt de pijn van het verlies nog enigszins verzacht. Over het verzoeken om een voorlopige uitbetaling van deze belastingteruggaaf en over het voorkomen van verliesverdamping heb ik al eerder geschreven, kijk hiervoor op “Incasseer uw verlies!”.

Een verlies dat ook in keiharde euro’s kan worden omgezet, maar wat vaak onbekend is bij ondernemers, is het liquidatieverlies. Dit doet zich voor als uw onderneming de BV of NV als rechtsvorm heeft, de werkmaatschappij waarin u onderneemt failliet gaat en uw beheermaatschappij daarmee haar deelneming naar de knoppen ziet gaan. Normaliter zijn de resultaten uit een deelneming niet belast c.q. aftrekbaar bij de beheermaatschappij omdat dit valt onder de deelnemingsvrijstelling. Omdat de werkmaatschappij zelf haar verlies niet meer kan verrekenen als ze failleert, heeft de wetgever hier gelukkig een uitzondering voor gemaakt. Door die wetgeving kan de beheermaatschappij het bedrag wat zij heeft opgeofferd bij de aankoop van de werkmaatschappij (onder aftrek van hetgeen zij ontvangen heeft bij de liquidatie van de werkmaatschappij, aftrekken van haar winst. Uiteraard zijn er nadere spelregels die gelden en waar ik u graag nader over informeer. De tip die ik u nog meegeef is dat dit verlies pas in aftrek kan worden genomen als de werkmaatschappij geheel is geliquideerd, dus niet al op het moment van failleren.

Wilt u dit jaar nog een leuke aftrekpost in uw beheermaatschappij (die wellicht weer te verrekenen is met zuur betaald belastinggeld over de voorgaande jaren ?!), zorg er dan voor dat de curator het dossier dit jaar nog afwerkt.