ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Rode BV’s

Spaarvarken-BV die kapot zal worden geslagen met hamer

In de praktijk zien we dat een aantal ondernemingen die vroeger vette winsten maakten, in de huidige economische malaise verliezen draaien, ze staan in het Spaarvarken-BV die kapot zal worden geslagen met hamerrood. Denk maar eens aan de bouwsector en wat daar aan gelieerd is. Veelal worden deze ondernemingen uitgevoerd in een besloten vennootschap en daar gelden de spelregels van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Echter nu de florissante resultaten achterwege blijven zou men wat betreft de belastingdruk veel beter af zijn indien de ondernemer zijn bedrijf zou voeren in een eenmanszaak.

Fiscale voordelen

Ja, want welke voordelen loopt men nu mis indien men in de BV-vorm blijft zitten? Nu dat is de zelfstandigenaftrek, t.w. een aftrekpost van € 7.280; een startersaftrek in de eerste jaren van € 2.123; de MKB-winstvrijstelling van 12%. En zo zijn er nog een aantal voordelen te behalen zoals de willekeurige afschrijving op investeringen.

Terugkeer uit de BV

Al een aantal jaren bestaat er een fiscale faciliteit om geruisloos terug te keren naar de eenmanszaak, d.w.z. zonder een directe fiscale afrekening over de stille reserves. Helaas is deze regeling wel erg omslachtig en kent zij de nodige beperkingen. Bijvoorbeeld als er pensioen in eigen beheer is opgebouwd, dan moet deze pensioenvoorziening worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. En als men dan niet beschikt over voldoende liquiditeiten loopt men hierin vast.

Kan het ook anders?

Jawel, te denken valt aan het oprichten van een vennootschap onder firma tussen u als zelfstandig ondernemer en uw BV. In die firma brengt u in uw arbeid, kennis en vlijt en in de BV stelt u haar bedrijfsvermogen ter beschikking. Eventuele pensioenverplichtingen blijven in de BV. Door deze gang bent u direct weer ondernemer in de inkomstenbelasting met alle hiervoor genoemde voordelen. Te bezien valt ook of het voordelig is om goodwill door te berekenen aan de BV om zo nog aanwezige verliezen in de BV te benutten. Het is wel noodzakelijk om dit traject vooraf door te spreken met een deskundige!

ACMO-Klankbord
Wilt u hierover doorspreken of over andere zaken uw licht opsteken? Op iedere derde dinsdag van de maand kunt u vrijblijvend met ons klankborden. Een belletje is genoeg.