ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Dag BV, Hallo eenmanszaak

Vogelhuis met vogel verkleind

Ondernemen is vooruitzien en tijdig de juiste beslissingen durven nemen. Één van die beslissingen kan zijn om afscheid te nemen van uw BV. Die BV heeft u mogelijk in goede jaren veel belasting bespaart. Maar in een tijd van teruglopende resultaten heeft u goede redenen om na te denken over terugkeer naar de eenmanszaak.

Belastingen van de eenmanszaak

Een ondernemer in de eenmanszaak heeft recht op de zelfstandigenaftrek welke vanaf 2012 een vast bedrag is van € 7.280. Daarboven mag nog 14% van de belastbare winst worden afgetrokken als MKB winstvrijstelling. Mede daardoor is de ondernemer met de eenmanszaak fiscaal vaak beter af dan in de besloten vennootschap. Bovendien is de ondernemer verlost van diverse administratieve lasten, zeker als u een structuur heeft met meerdere BV’s.

Heffing bij overdracht van BV naar Eenmanszaak

Maar wil de fiscus dan bij opheffing van de BV dan geen belasting heffen over stille reserves en goodwill als u de zaak overdraagt aan de eenmanszaak?

Vogelhuis met vogel

En hoe gaat dat met de 25% aanmerkelijkbelangheffing over de winstreserves die u altijd nog voor u uit heeft geschoven? Hiervoor bestaat de zogeheten ”geruisloze terugkeerregeling”. Daarbij wordt de directe heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting omgezet in een inkomstenbelastingclaim die u pas hoeft af te rekenen als de eenmanszaak wordt beëindigd of verkocht. Heeft u nog verliezen in de BV die niet verrekend zijn, dan kunnen deze worden omgezet naar de inkomstenbelasting. Daardoor gaan die door de omzetting niet verloren.

Oplossing: de geruisloze terugkeerregeling

De naam “terugkeerregeling” kan misleidend zijn, want deze kan ook worden toegepast als u nooit anders dan in de BV heeft gewerkt. Aan de regeling zijn strenge voorwaarden verbonden. In bepaalde situaties zal het ook niet mogelijk zijn om gebruik te maken van de regeling en bent u veroordeeld om de BV in stand te houden. Bijvoorbeeld als de BV pensioenverplichtingen in eigen beheer heeft. Als er geen geld is om deze af te storten bij een verzekeringsmaatschappij, dan is geruisloze terugkeer niet mogelijk. Ook zijn er extra handelingen nodig als u een structuur heeft met een holding en een werkmaatschappij.

Naast de fiscale voor- en nadelen kunnen er meerdere redenen zijn om voor de BV als rechtsvorm te kiezen. Wij kunnen u hierover adviseren. Wij hebben ruime ervaring met de terugkeerregeling uit de BV. Vraag ons naar de mogelijkheden!