ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Belasting besparen over 2010

Veel ondernemers zijn druk bezig om het administratiejaar 2010 af te sluiten. Alle leveringen en werkzaamheden moeten nog worden uitgefactureerd, de voorraadtellingen die op oudejaarsdag zijn gemaakt moeten nog worden getotaliseerd. Anderen hebben te maken met het bepalen van de stand van het onderhanden werk. Een lastige klus, want de Belastingdienst wil de winst van onderhanden werken graag aan 2010 toerekenen voor zover het project gereed was. De ondernemer ziet die belastingheffing nog liever wat uitgesteld. Ook de laatste aangiften loonheffingen en omzetbelasting verdienen extra aandacht. Is er gelet op verstrekkingen aan personeel en zijn de bijtellingen voor de auto van de zaak allen aangegeven?

Gelukkig hebben veel mensen deze zorgen uitbesteed aan een specialist, de accountant. Zij leveren hun administratie aan en wachten af tot ze bericht hebben wat ze moeten betalen of terug kunnen ontvangen.

Het jaar 2010 zal voor veel ondernemers een tegenvallend resultaat laat zien. Anderen hebben geen last gehad van de crisis en zien een goed resultaat onderaan de streep staan. In beide gevallen loont het om juist op dit moment te laten beoordelen of er belasting kan worden bespaart. De ondernemer met verlies kan nu al een voorlopige teruggaaf aanvragen als hij dit verlies kan verrekenen met winsten van de 3 jaren ervoor. Voor de ondernemer met een hoge winst kan er beoordeeld worden of het zinvol is alsnog zijn of haar eenmanszaak om te zetten in een B.V. Er zijn termijnen waarbinnen gehandeld moet worden, maar vaak is het mogelijk om met 9 maanden terugwerkende kracht de B.V. in te gaan. Als je bedenkt dat een B.V. over een winst tot € 200.000 slechts 20% winstbelasting betaald en je in de eenmanszaak over die winst over een groot deel 52% belasting betaald, valt er wat te besparen.

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden om de winst te drukken. Bijvoorbeeld: kan er extra worden afgeschreven, zijn er vorderingen welke kunnen worden afgewaardeerd, kan er een voorziening worden gevormd voor jaarlijks terugkerende onkosten etc.