ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Elk nadeel heeft zijn voordeel

De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen genomen om de economie te stimuleren en de pijn te verzachten voor MKB ondernemers. Eén daarvan wil ik u graag noemen.
Op investeringen in bedrijfsmiddelen die u doet (of in gebruik neemt) in 2009 en 2010 mag u willekeurig afschrijven in die jaren tot een maximum van 50% per jaar. Er zijn echter wel een paar uitsluitingen zoals bedrijfsgebouwen, immateriële activa en personenauto’s. Gevolg is dat u door de tijdelijk verhoogde afschrijvingen op korte termijn uw fiscale winst verlaagt ten gunste van toekomstige winst. Hierdoor ontstaat er uitstel van belasting wat een flink liquiditeitsvoordeel op kan leveren.

Let er echter wel op dat wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheden tot vervroegd afschrijven dat dit effect kan hebben op uw solvabiliteitspositie (de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen) en de zekerheidspositie naar een bank. Deze aspecten kunnen uw risicoprofiel bij uw bank en bij kredietverzekeraars negatief beïnvloeden. Wanneer de verschillen groot zijn dan is het aan te raden om een naast een fiscale jaarrekening ook een commerciële jaarrekening op te laten stellen. Bij de laatste worden dan de normale bedrijfseconomische uitgangspunten getoond. De bestaande regeling voor willekeurig afschrijven voor startende ondernemers blijft overigens onverminderd gehandhaafd.

Over de jaren 2009 en 2010 is het tarief voor de vennootschapbelasting verlaagd. Tijdelijk betaalt u over de eerste € 200.000 winst 20% belasting en 25,5% over het meerdere. Dit levert voordeel op wanneer u één B.V. heeft, maar het kan nog meer voordeel opleveren wanneer u meerdere B.V.’s hebt. De keuze voor het al dan niet aangaan van een fiscale eenheid komt hiermee weer in een ander licht te staan..

Raadpleeg uw adviseur voor de mogelijkheden in uw situatie.