ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Financiering aanvragen

Soms moet er een financiering worden aangevraagd. Vaak wordt er gedacht dat het aangaan van een lening een negatieve oorzaak heeft. Maar dat is vaak niet het geval. Lees hier meer over de kredietaanvraag en hoe wij u aan een lening kunnen helpen.

Redenen voor een financieringsaanvraag

Er zijn legio redenen om een lening aan te gaan. Soms heeft dat een negatieve oorzaak, zoals verminderde bedrijfsresultaten. U kunt dan denken aan:

 • krimp van de omzet,
 • stijgende kosten en
 • een (eenmalige) tegenvaller.

Maar er zijn ook positieve oorzaken om een financiering aan te vragen, zoals:

 • de start van een bedrijf,
 • een bedrijfsovername,
 • groei van de omzet (groei kost geld, want de kost gaat voor de baat uit),
 • investeringen,
 • een herfinanciering, bijvoorbeeld
  • ter verbetering van de vreemd vermogenspositie,
  • om betere voorwaarden te bedingen,
  • om te profiteren van rentedalingen,
 • enzovoort.

Lijstje van kapitaalverstrekkers

De term ‘financiering’ wordt meteen geassocieerd met de term ‘bank’. Maar dat zijn niet de enige verstrekkers van kapitaal. Bij kapitaalverstrekkers kunt u denken aan:

 • Banken,
 • Overheid,
 • Participatiemaatschappijen,
 • Financiële investeerders (zoals investeringsmaatschappijen, hedge funders, venture capitalists, formal investors, informal investors en business angels),
 • Crowd funding,
 • Leasemaatschappijen,
 • Factoring,
 • Leveranciers,
 • enzovoort.

Financier kiezen

Elke financier heeft zijn of haar eigen karakteristieken. De keuze is afhankelijk van de oorzaak en omvang van de financiering, uw bedrijfsgrootte, de regio waar u onderneemt, het object dat gefinancierd moet worden en of u inspraak en betrokkenheid wenst. Elke financieringsvorm kent haar eigen aanvliegroute, voorwaarden, wensen en eisen. Het is zelfs zo dat de behandeling van kredietaanvragen per bank en zelfs per filiaal verschillen.

Ondersteuning door accountant

Vanwege de verscheidenheid aan financiers en routes, wilt u ondersteuning. Informeel was het al bekend, maar het wordt nu ook openlijk steeds meer bevestigd dat aanvragen voor een lening die begeleid worden door betrouwbare deskundigen, sneller leiden tot een positieve fiattering. Laat u dus adviseren door een betrouwbare partner.

“Lenen kost geld”, maar het niet inschakelen van een goede adviseur ook…

De financieringsaanvraag kan met behulp van een ondernemingsplan worden ingediend. Een businessplan moet een financier informeren op de volgende punten:

 • Algemeen:
  • Doel, reden en omvang van de kredietaanvraag
 • Relatieprofiel:
  • Bedrijfsactiviteiten
  • Organisatiestructuur
  • Management
  • Risicoanalyse
  • Kredietbehoefte
 • Financiële informatie:
  • Algemeen, waaronder de jaarrekeningen
  • Toelichting op de behaalde resultaten
  • Balansanalyse/financiële structuur
  • Ontwikkeling in de kasstromen (ook wel Cash flow genoemd)
  • Niet uit de balans blijkende verplichtingen
  • Verwachte financiële ontwikkeling
 • Zekerheden:
  • Dekking van zekerheden

Maar let op, ze gaan altijd uit van het gezegde: “Eerst de vent, dan de tent”. Dat betekent dat uw kwaliteiten als manager, ook wel track record genoemd, minstens zo belangrijk zijn als de cijfers. Daarom besteden we niet alleen aandacht aan de cijfers, maar nemen we het ondernemingsplan ook met u door. Dat levert op den duur geld op, want een betere kredietrating zorgt namelijk voor een lagere rentepercentage. En zeg nu zelf, wie wil die route meermaals lopen?

Wij hebben al veel financieringen tot een positieve uitkomst mogen begeleiden. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen; ook uw inzet is nodig. Ook een meewerkende bank of andere financier doet natuurlijk een duit in het spreekwoordelijke bakje…