ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Geduldkapitaal

glazen spaarvarken die geld bevat

Veel ondernemers kennen de term kapitaal. Als deze duurzaam in de economie is georganiseerd met arbeid om winst te behalen, leidt dit tot ondernemerschap (volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting). De jaarrekening geeft weer dat het kapitaal (het eigen en vreemd vermogen) de bezittingen financiert. De gouden balansregel meldt dat langdurig bezit moet worden gefinancierd met eigen vermogen en langlopende schulden. Hier zijn verschillende ratio’s voor ontworpen welke relevant zijn voor bijvoorbeeld een financieringsaanvraag.

Financiering familiebedrijf eenvoudiger

In de huidige economische tijden is de gang naar een bank vervelend. Ons bereiken steeds meer berichten dat geldverstrekkers zeer terughoudend zijn met het verstrekken van leningen, of zelfs een bestaande lening compleet intrekken wanneer ze een kleine wijziging waarnemen bijvoorbeeld de structuur van de onderneming, zoals in de registers van de KvK. En daar manifesteert zich de kracht van de familiebedrijven. Familiebedrijven zijn traditioneel vaak overvloedig gefinancierd met eigen vermogen van geduldige eigenaren. Het verkrijgen van een financiering wordt dan een stuk eenvoudiger. Volgens onderzoek blijkt van de Nederlandse bedrijven met personeel 69% een familiebedrijf te zijn. Ze zouden in Nederland voor zo’n 50% van het nationaal inkomen zorgen en voor 40 tot 50% van de werkgelegenheid.

Definitie Familiebedrijf

Wanneer is een bedrijf een familiebedrijf? Volgens Harvard (een opleidingsinstituut) zijn er 21 omschrijvingen. Een Nederlandse school, Nijenrode, (er)kent slechts één definitie. Zij meent dat er een

familiebedrijf bestaat als wordt voldaan aan 2 van de volgende 3 regels:
Een familie heeft:
• meer dan 50% van het bedrijf in eigendom;
• de beslissingbevoegdheid in bedrijfsvoering en bedrijfsopvolging;
• de meerderheid van de leiding;

Glazen spaarvarken die geld bevatNaast de behoudende wijze van financiering zijn de voordelen van een familiebedrijf ook dat zij wederzijdse betrokkenheid kent met haar medewerkers en dat zij creatief en innovatief is.
Familiebedrijven worden erkent. Ze zijn mede de drijvende kracht van de vooruitgang van de 21ste eeuw.

Risico’s

Maar er bestaan ook gevaren. Denk aan Baan (een voormalig softwarebedrijf), wanneer het te snel groeit. Of het niet meegaan met de markt. Zo is in 2006 het oudste familiebedrijf ter wereld failliet gegaan (een tempelbouwer uit Japan). Haar -maar liefst- 1429 jarig bestaan heeft zij mede te danken aan het plaatsen van de juiste erfgenaam op de juiste positie, het innovatief zijn in jaren van recessie en een open communicatie naar alle betrokkenen. Haar eerste bouwwerk staat nog steeds! Daar kan Duurzaam Ondernemen nog een puntje aan zuigen, niet waar?

Ook op zoek naar oplossingen voor familiebedrijf gerelateerde vraagstukken?Op zoek naar de juiste opvolger? Zoekend naar een geldverstrekker?

Wij hebben ruime ervaring met familiebedrijven en financieringen. Neem gerust contact met ons op.