ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Kosten Golfclub aftrekbaar!

Sport en Spel
In deze tijd hebben miljoenen mensen alleen aandacht voor koning voetbal. Alles wordt opzij wordt gezet om toch maar niets te missen van dit sportfestijn. Doch er is ook een ander soort sport: waarbij men een wedstrijd speelt tegen zijn belastinginspecteur. Dan is vervolgens het Gerechtshof de scheidsrechter. En zo ontstaat er jurisprudentie. Uitspraken dus van het scheidsgerecht over hoe het wel en hoe het niet volgens het boekje moet lopen.

Ook in onderstaande uitspraak ontstond nieuwe jurisprudentie. Want het ging nu om een ondernemer die specifieke representatiekosten had gemaakt voor zijn onderneming. Deze kosten kunnen onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden van de winst en wel voor 73,5% (jaar 2010).
De rechter in Arnhem heeft namelijk beslist dat de kosten van een bedrijfslidmaatschap voor de golfclub zakelijke representatiekosten zijn. Wat was er aan de hand?

Golfbaan
Een onderneemster heeft een winkel in luxe tweedehandskleding. Om haar doelgroep te bereiken heeft zij een bedrijfslidmaatschap afgesloten bij een golfclub en alzo kreeg zij een speelrecht op de golfbaan. De kosten van het lidmaatschap bracht de onderneemster elk jaar ten laste van haar winst.
Uit een belastingonderzoek bij de Golf- en Countryclub werd dit de belastinginspecteur bekend en het was hem een doorn in het oog. Hij accepteerde de aftrek van het bedrijfslidmaatschap niet en legde over de jaren 2003 tot en met 2005 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op. Heel vervelend natuurlijk voor die onderneemster!

Zakelijke kosten
De rechtbank echter besliste dat de kosten van het bedrijfslidmaatschap voor de golfclub toch zakelijke kosten zijn. De kosten bevatten weliswaar een privé-element, maar deze waren vooral gemaakt met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. De onderneemster kon via de golf- en countryclub op een gemakkelijke en goedkope wijze in contact komen met potentiële leveranciers van de soort kleding die zij verkocht, namelijk luxe tweedehandskleding. Bovendien kon de onderneming door het lidmaatschap naamsbekendheid verwerven via het bedrijfsblad van de golfclub.

Geen standsuitgaven
Gezien de geringe omvang van de kosten zijn de uitgaven volgens de rechtbank niet aan te merken als standsuitgaven. Zou dit wel het geval zijn geweest, dan waren de kosten helemaal niet aftrekbaar. Er is dan namelijk sprake van kosten of lasten die verband houden met het voeren van een zekere staat.
Volgens de rechtbank moeten de uitgaven die zijn gedaan voor het bedrijfslidmaatschap worden aangemerkt als representatiekosten. Dit betekent dat de kosten dan wel (gedeeltelijk) in aftrek komen.

U begrijpt dat deze uitspraak voor de betreffende onderneming een mooie opsteker was. Wellicht dat u met deze uitspraak ook uw winst kunt doen?!

ACMO-Klankbord
Wilt u hierover doorspreken of over andere zaken uw licht opsteken? Op iedere derde dinsdag in de maand, dus ook dinsdagavond 20 juli a.s. kunt u vrijblijvend met ons klankborden. Een belletje is genoeg.