ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Afromen van de kassa

Vorige keer heb ik het met u gehad over ‘zwart spaargeld’ waarbij onze staatssecretaris, dhr. Weekers van Financiën, toen opmerkte dat de Belastingdienst dit zwart verdiende ‘spaargeld’ keihard zal aanpakken.
Vandaag wil ik het met u hebben over nog een manier om frauduleus te handelen, namelijk door de (winkel-)kassa te manipuleren. Vorig jaar hoorden we dat tientallen coffeeshops en cafés in het oosten van het land er van verdacht werden een frauduleus kassasysteem te hanteren. De bedrijven draaiden hun inkomsten op de kassa’s terug, zodat zij gigantische bedragen minder belasting hoefden af te dragen.

Inval van de FIOD
Allerlei coffeeshops, in Amersfoort, Doetinchem en in Apeldoorn kregen toen in verband met een strafrechtelijk onderzoek te maken met invallen door tientallen rechercheurs van politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD. Ze zouden de afgelopen jaren de Belastingdienst voor miljoenen euro’s hebben opgelicht.

Afroommodule
Eerder ontdekte de FIOD al dat een kassa-leverancier uit Almere kassa’s verkocht met een verborgen ‘afroommodule’. Met een afroommodule kunnen ondernemers delen van hun omzet op de kassa aanslaan zonder dat het voor de Belastingdienst zichtbaar is. U moet zich voorstellen dat zo’n module in plaats van één kasstroom, twee kasstromen registreert. De tweede stroom aan kasinkomsten wordt dan administratief buiten de boekhouding gehouden en zo ontstaat dan een ‘zwart-geld-circuit’.
Steekproef
Uit een steekproef van de Belastingdienst onder gebruikers van deze kassa’s bleek dat 15% van de mkb-ondernemers de omzet manipuleert. Bij coffeeshopeigenaren bleek 1 op de 3 ondernemers een deel van de omzet te verzwijgen. Eén coffeeshop verzweeg jaarlijks bijna een miljoen euro aan inkomsten.

Boete
Wanneer ondernemers vrijwillig aangeven dat ze op die manier omzet hebben verzwegen, blijft de boete beperkt tot maximaal 30%. Bovendien kunnen de boekjaren over 2009 en 2010 boetevrij worden afgewikkeld. Ondernemers die gebruik willen maken van deze tijdelijke kans om alsnog eerlijk belastingaangifte te doen kunnen zich melden op kassa@belastingdienst.nl.
De Belastingdienst beschikt over informatie dat ook andere leveranciers dit soort modules hebben ingebouwd. Daarom voert de Belastingdienst overleg met de branche van kassaregisters om te komen tot correcte kassasystemen waarbij het monteren van verborgen afroommodules e.d. niet meer tot de mogelijkheden behoort.

ACMO-Klankbord
Wilt u hierover doorspreken of over andere zaken uw licht opsteken? Op iedere derde dinsdag van de maand kunt u vrijblijvend met ons klankborden. Een belletje voor een afspraak is genoeg.