ACMO Accountants + Belastingadviseurs

De naheffingspook in de arbeidskorting

schaduwen mensen op straat

Dit artikel is van belang voor alle werkgevers en werknemers. Eerst de uitleg: Hoe werkt het ook al weer, de loonbelasting en de inkomstenbelasting?

Loonbelasting versus inkomstenbelasting

De loonbelasting is op de omzetbelasting na, de grootste rijksbelasting (in 2012 c.a. 40 miljard). Vanwege het belang van de uitleg: Werknemers krijgen het netto loon op hun bankrekening gestort en de werkgever draagt o.a. loonbelasting voor hun af aan de Belastingdienst. Die loonbelasting is afhankelijk van de hoogte van het fiscaal loon. Bij de hoogte van dat loon wordt rekening gehouden met o.a. het pensioen die de werknemer via hem spaart maar ook bepaalde heffingskortingen.

Inkomstenbelasting eindheffing

schaduwen mensen op straatVoor veel mensen is de kous daarmee af en is de loonheffing de eindheffing. Maar de loonbelasting bevat niet alle aftrek- en bijtelposten. De werkgever weet bijvoorbeeld niet hoeveel rente u betaalt op uw eigen woning, hoeveel geld u op de spaarrekening heeft, enzovoort. Die posten moet de werknemer zelf aangeven in de aangifte inkomstenbelasting. Als er aftrekposten zijn, keert de overheid geld uit, maar als er te weinig loonheffing is berekend moet de werknemer bijbetalen.

Heffingskortingen, de arbeidskorting

Zoals vermeld is de loonbelasting (en dus de inkomstenbelasting) afhankelijk van de heffingskortingen. De heffingskorting is een aftrekpost op de te betalen belasting. Een van de heffingskortingen is de arbeidskorting. Deze is sinds 2013 mede afhankelijk van het salaris en wordt door (het salarispakket van) de werkgever maandelijks berekend.

De Belastingdienst controleert die arbeidskorting. Als er op jaarbasis teveel korting is berekend, moet de werknemer nabetalen aan de Belastingdienst.

Naheffing arbeidskorting

Er wordt teveel arbeidskorting berekend als bijvoorbeeld in de laatste periode van het jaar een bonus is uitgekeerd, overwerkvergoeding is uitbetaald of als er meerdere werkgevers zijn. Dit wordt zichtbaar in de aangifte inkomstenbelasting 2013. De maximale arbeidskorting bedraagt € 1.723 per jaar en daalt vanaf een inkomen van € 40.248 met 4% tot minimaal € 550. De naheffing hierover bedraagt derhalve maximaal € 1.173.

Werkgevers: informeer uw werknemers als dit aan de orde is. Tip: er kan ook te weinig korting zijn berekend. Die belasting kan dan ook via de aangifte inkomstenbelasting worden teruggevraagd.

Werknemers: 1 april nadert weer snel. Dien tijdig de aangifte in. Op onze website hebben we een aantal tips voor u en de aandachtspunten waar de Belastingdienst dit jaar op controleert (klik op deze link).