ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Belastingherziening

Man met verrekijker

De laatste tijd leest / hoort u in het nieuws veel over aankomende wijzigingen van Belastingen, zoals over:

 • de belastingherziening (vereenvoudiging belastingstelsel),
 • de omzetbelasting (‘alles’ valt straks onder hoog tarief) en
 • de belastingen op vervoermiddelen (afbouw BPM, minder bijtellingstarieven en wijzigingen van de motorrijtuigenbelasting).

Brief minister

Vandaag is daar iets meer duidelijkheid over gekomen. De Staatssecretaris van Financiën heeft een brief over de aangekondigde belastingherziening aan de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van de belastingherziening is het vereenvoudigen van het belastingstelsel. Verder spreekt het kabinet de ambitie uit om de lasten op arbeid te verlagen.

Man met verrekijkerAangekondigde mogelijke wijzigingen

Op hoofdlijnen is een combinatie van de volgende maatregelen mogelijk:

 • Een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting en een verhoging van de kinderopvangtoeslag.
 • Een gericht loonkostenvoordeel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met lage inkomens aan te nemen.
 • Een forse intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000. Een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2%-punt.
 • Een verhoging van het aangrijpingspunt van het toptarief waardoor mensen vanaf een hoger inkomen het tarief van 52% gaan betalen.
 • Medefinanciering van deze maatregelen door een volledige afbouw van de algemene heffingskorting.
 • Herziening autobelastingen. De autobrief hierover zal binnenkort ook aan de Tweede Kamer worden gestuurd.
 • Voor box 3 wordt voorgesteld om het rendement per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) periodiek te herijken op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. Het tarief van 30% blijft in stand.
 • Harmonisatie van de tarieven voor de btw, met uitzondering van de btw op voedingsmiddelen.
 • Meer gelijke behandeling eigen vermogen (dividend) en vreemd vermogen (rente).
 • Verruiming gemeentelijk belastinggebied. Dit kan door de lasten op arbeid te verlagen.
 • Een (aankondiging van) vereenvoudiging van de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag.
 • Mogelijke wijziging in de energiebelasting (op elektriciteit)

Het kabinet streeft ernaar om uiterlijk in het Belastingplan 2016 concrete voorstellen te doen. Lees via deze link de brief van de minister over de belastingherziening.

Vervoermiddel en Belastingdienst

De fiscale behandeling van de auto is best lastig. Om het ‘gemakkelijker’ te maken zijn er wederom wijzigingen gepland. Ook hiertoe heeft de minister een brief geschreven. De hoofdlijnen staan hieronder:

 • De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor reguliere personenvoertuigen wordt met gemiddeld 2% verlaagd, behalve voor dieselvoertuigen zonder roetfilter.
 • Zuinige personenauto’s in het kleine en middensegment worden minder zwaar belast.
 • Het algemene bijtellingspercentage wordt verlaagd van 25 naar 22%.
 • De belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) wordt geleidelijk verlaagd tot 2020 met gemiddeld 12%.
 • Het aantal bijtellingscategorieën stapsgewijs van vier naar twee.
 • De fiscale stimulering van
  • nulemissievoertuigen wordt behouden.
  • plug-in hybridevoertuigen wordt verminderd.

Het hele pakket zou budgettair neutraal zijn binnen het autodomein.

De complete brief vindt u op brief van de minister: autobrief 2.

U kunt niet reageren op dit artikel op Belastingherziening

 1. Wabe Bakker

  Prima om deze up-date te ontvangen. Een goed en compact overzicht.

  • Barry Mooibroek

   Geachte heer Bakker,
   Dank voor uw motiverende opmerking.
   Met vriendelijke groet,
   Barry Mooibroek