ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Nieuw ontslagrecht

twee zakenmannen schudden hand in kantoor

In 2015 wijzigt er behoorlijk veel in het ontslagrecht. Deze ingrijpende wettelijke wijzigingen gaan gefaseerd in. In dit artikel beschrijven we een aandachtspunten.

Sneller een vast contract

twee zakenmannen in pak schudden hand in kantoorOp dit moment ontstaat –kortom– bij tijdelijke contracten na drie jaar of bij het vierde contract, een vast dienstverband. Per 1 juli 2015 is al na twee jaar sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat is te voorkomen door tussen de contracten minimaal zes maanden geen overeenkomst te hebben. Ook dat is een wijziging, want die periode is nu drie maanden. De werkgever die dus een vast dienstverband wil voorkomen, zal zich moeten oriënteren op ZZP-constructies, uitzendkrachten, of de hier genoemde maximale termijnen strikt in de gaten moeten houden.

Contract verlengen? Aanzegtermijn…

Vanaf 1 januari 2015 dient de werkgever aan de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die zes maanden of langer duurt, minimaal een maand vóór afloop van het contract te laten weten of het contract wordt verlengd of niet. Dit heet de aanzegtermijn. Als die termijn niet in acht wordt genomen, moet de werkgever aan de werknemer een schadevergoeding betalen van maximaal een maandsalaris.

Kantonrechtersformule wordt transitievergoeding

Onder het nieuwe ontslagrecht heeft iedere werknemer die minimaal twee jaar in dienst is bij ontslag recht op een vergoeding (mits hij/zij minimaal achttien jaar is en een arbeidscontract heeft van meer dan twaalf uur per week). Die ‘transitievergoeding’, die overigens ook geldt voor werknemers met een tijdelijk contract, is aanmerkelijk lager dan de huidige vergoeding volgens de kantonrechtersformule. De werkgever kan een transitievergoeding voorkomen door tijdelijke contracten af te sluiten die korter dan twee jaar duren. Als u werkgever bent en voornemens bent een werknemer te ontslaan en u bent aangewezen op de kantonrechter, dan is het te overwegen om te wachten op het nieuwe ontslagrecht, omdat de transitievergoeding dan veel lager zal zijn.

Concurrentiebeding

Vanaf 1 januari 2015 is een concurrentiebeding alleen geldig in een contract voor onbepaalde tijd. Bij contracten voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding alleen mogelijk bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Die belangen moeten blijken uit de motivering die bij het concurrentiebeding dient te worden opgenomen. Is die motivering onvoldoende dan kan de rechter het concurrentiebeding vernietigen.

Proeftijd

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan een proeftijd af te spreken in contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.