ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Aangifte Omzetbelasting; hoe en wanneer Btw betalen en over uitstelmogelijkheden…

Aangiftebiljet die geopend wordt met briefopener

Vanaf het belastingjaar 2014 ontvangt u geen brieven met een acceptgiro meer voor de betaling van de aangiften omzetbelasting. Hoewel de meeste ondernemers via internet bankieren, werd de acceptgiro (of brief) toch veel gebruikt. Daarop stond namelijk met welk betalingskenmerk u de aangifte kon voldoen. Als u niet met het juiste betalingskenmerk voldoet, wordt er meestal standaard een boete opgelegd. Lees hier hoe u de aangiften Btw toch goed kunt betalen en zo boetes voorkomt. Lees hier ook tips voor het geval dat u toch te laat betaalt.

Betalingskenmerk

Voordat u de aangifte moet indienen en betalen, ontvangt u een brief van de Belastingdienst waarop alle aangiftenummers, betalingskenmerken en uiterste betaaldata vermeld staan van het hele jaar.

Het kan zijn dat deze brief verloren is gegaan; deze heeft u bijvoorbeeld opgeborgen in het voorgaande boekjaar, het schrijven is verloren gegaan of de brief is bij de intermediair (belastingadviseur) terecht gekomen. De Belastingdienst heeft een hulpmiddel op de website staan waarmee redelijk eenvoudig het juiste betalingskenmerk kan worden achterhaald, zie zoekhulp betalingskenmerk.

Bankrekening Belastingdienst

U kunt de te betalen belasting voldoen op rekeningnummer NL86INGB0002445588 ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn. Vanuit het buitenland of bij grensoverschrijdende transacties gebruikt u BIC (Bank Identificatie Code) INGBNL2A.

Betaal op tijd

Een boete wordt ook opgelegd als u niet op tijd betaalt. Het tijdstip waarop u de betaling uiterlijk moet voldoen is gelijk aan de deadline waarop de aangifte ingediend moet zijn. Hier staat voldoen, want de deadline is de dag dat het bij de Belastingdienst binnen moet zijn en dat kan later zijn dan wanneer het van uw bankrekening is afgeschreven. Door een weekend en feestdagen kan het zijn dat u dus eerder moet betalen.

Bij maand- en kwartaalaangiften moet de aangifte binnen een maand (volgend op de laatste dag van de aangifteperiode) ingediend en betaald zijn. Dus als u een aangifteperiode heeft van een:

Aangiftebiljet die geopend wordt met briefopener
 • Maand:
  • aangifte januari, uiterlijk 28 februari
  • aangifte februari, uiterlijk 31 maart
  • aangifte maart, uiterlijk 30 april
  • aangifte april, uiterlijk 31 mei
  • aangifte mei, uiterlijk 30 juni
  • aangifte juni, uiterlijk 31 juli
  • aangifte juli, uiterlijk 31 augustus
  • aangifte augustus, uiterlijk 30 september
  • aangifte september, uiterlijk 31 oktober
  • aangifte oktober, uiterlijk 30 november
  • aangifte november, uiterlijk 31 december
  • aangifte december, uiterlijk 31 januari van het jaar daarop.
 • Kwartaal:
  • aangifte eerste kwartaal, uiterlijk 30 april
  • aangifte tweede kwartaal, uiterlijk 31 juli
  • aangifte derde kwartaal, uiterlijk 31 oktober
  • aangifte vierde kwartaal, uiterlijk 31 januari (van het nieuwe jaar)
 • Jaar:
  • In afwijking tot voornoemde moet de jaaraangifte niet binnen één, maar binnen drie maanden, dus voor 31 maart in het jaar daaropvolgend worden ingediend.

Coulance bij te laat betalen

Als u de vorige aangifte op tijd betaalde, heeft u een coulancetermijn van zeven kalenderdagen als u de aangifte te laat voldoet. Van de te late betaling krijgt u wel een melding van de Belastingdienst, de zogeheten verzuimmededeling. Dit betekent dat u de volgende keer niet voldoet aan de coulanceperiode en standaard de boete berekend krijgt.

Verzoeken om uitstel

Met de inspecteur is overleg mogelijk als u niet tijdig kunt betalen. Onder voorwaarden kunt u zelfs kort telefonisch uitstel aanvragen, zoals ook in onze nieuwsbrief vermeld staat. De uitsteltermijn is vier maanden na het uiterste tijdstip van betaling. Neem daartoe contact op met de belastingtelefoon 0800-0543. Hou de aanslag bij de hand, want die gegevens heeft de medewerker van de Belastingdienst nodig. De voorwaarden die op het moment van aanvraag gelden zijn:

 • er is tijdig aangifte gedaan,
 • er moet een aanslag zijn ontvangen,
 • er mag niet meer dan € 20.000 aan belastingschuld open staan,
 • er staat geen dwangbevel open,
 • er staat geen vergrijpboete open en
 • er loopt geen een andere uitstelregeling (een uitstel van betaling op een bezwaar telt nu niet mee).
 • Bij een voorlopige aanslag kan alleen uitstel worden verleend als de aanslag na 1 november van het lopende jaar is opgelegd.

Als het uitstel wordt verleend, is geen boete maar wel invorderingsrente verschuldigd.

Noteer de datum, tijd, naam en voorletters van persoon bij wie u uitstel vraagt. Wij hebben kortere lijnen met de Belastingdienst (met kortere wachtrijen) dus kunnen dit (op uw verzoek) snel voor u regelen.

Verrekenen

Als u Btw terugkrijgt en u kunt uw aangifte Loonheffing niet tijdig voldoen, kunt u schriftelijk verzoeken om de bedragen te verrekenen. Voor de aangifte Loonheffingen krijgt u (voor dat deel) uitstel van betaling. Verrekening is ook mogelijk binnen fiscale eenheden.

Betalingsonmacht

Let op: als u betalingsproblemen heeft en de schuld niet kunt betalen (als bestuurder van een vennootschap) kunt u geen telefonisch uitstel vragen. Dat moet schriftelijk. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw adviseur.

Bent u blij met deze informatie? Deel het met ons of -beter nog- met uw collega ondernemers bijvoorbeeld via Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn enzovoort.