ACMO Accountants + Belastingadviseurs

VvE en Zonnepanelen, Omzetbelasting

79 duurzame zonnepanelen op pand Eurostaete waarin ACMO is gehuisvest

Sinds de uitspraak van het Europese Hof zijn huiseigenaren btw-plichtig over de opgewekte energie middels zonnepanelen. Zij kunnen de btw op de investering in zonnepanelen terugvragen. Wij hebben al een groot aantal btw teruggaven mogen indienen en de aanvraag voor ontheffing van de aangifteplicht omzetbelasting voor de komende jaren verzorgd.

Niet zelfstandige investeerder zonnepanelen

79 duurzame zonnepanelen op pand Eurostaete waarin ACMO is gehuisvestEr zijn ook huiseigenaren die niet zelfstandig investeren in zonnepanelen, maar gezamenlijk zoals via een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het is dan belangrijk om de gevolgen voor de btw goed in kaart te brengen, zodat u niet wordt geconfronteerd met naheffingsaanslagen.

Btw teruggave voor vereniging

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij de gevolgen voor de btw kan verschillen. Het kan zijn dat de huiseigenaar zelf een energiecontract heeft en zelf investeert in zonnepanelen. Dan gelden de normale regels voor btw op zonnepanelen (zie ook onze website waar we deze regeling toelichten). In de situatie dat de VvE zelf het energiecontract heeft afgesloten en zelf investeert in zonnepanelen, is er een geheel andere situatie. De VvE is dan zelf btw ondernemer en moet worden aangemeld bij de Belastingdienst. Omdat de ontheffing van de aangifteplicht middels de Kleine Ondernemersregeling alleen kan worden toegepast door natuurlijke personen en niet door rechtspersonen zoals een vereniging, zal de VvE de jaren daarna btw moeten afdragen over de geleverde energie. Als de huiseigenaar wel zelf een energiecontract heeft maar de investering gezamenlijk via de VvE is gedaan, zijn er mogelijkheden om deze btw wel terug te vragen op basis van een besluit van Financiën.

Aanbod memo

Speciaal voor huiseigenaren in een VvE hebben wij een memorandum opgesteld over de gevolgen van de Btw op zonnepanelen. Deze is beschikbaar voor € 125 incl. btw.

Neem contact met ons op om deze memo aan te vragen.