ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Verbouwen goedkoper?

Voor de aannemers: weer een administratieve rompslomp erbij, “zucht…”. Maar let op: als u dit goedkoper verbouwen niet aanbiedt, doet uw collega-aannemer dit wel. Wat is er aan de hand? In een vorige column van mijn collega werd het besluit al kort aangekondigd: “Het renoveren en verbouwen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011. Het 6%-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten, niet voor de meegeleverde materialen.” Dus bij een verbouwing waar voor de helft aan arbeid en andere helft aan materialen wordt geleverd, ligt de prijs dus 6,5% lager (berekening = (19% – 6%) x 50%). Dit geldt overigens ook voor hoveniers bijvoorbeeld voor de verbouwing en herstel van een tuinhuis of carport. In de praktijk krijgen we hier veel vragen over. Een groot aantal vragen heeft de belastingdienst al beantwoord en staan ook onder de nieuwsbrieven, zie persbericht . Desondanks resteren er vragen uit de praktijk, zoals:

  • Wat is arbeid? Als de aannemer iemand inhuurt onderaanneming heet dit mag zijn arbeid dan ook tegen het lage tarief worden gefactureerd?
  • En tegen welk percentage moet de onderaannemer factureren: hoog, laag of verlegd?
  • En wat is een eigen woning? De huisarts die geen recht heeft op aftrek van omzetbelasting en de woning zakelijk heeft aangemerkt (geëtiketteerd heet dit in het vakjargon)… Is de arbeid op de verbouwing dan belast tegen hoog of laag tarief?
  • En wie bewijst dat de woning ouder is dan 2 jaren?

In de stukadoors- en schilderbranche is deze regeling al langer bekend. Vanuit deze regeling hebben we een standaardmodel ouderdomsverklaring btw gemaakt. Deze bieden we gratis aan onder nieuwsbrieven, zie model ouderdomsverklaring woning of de bewerkbare versie. Daarin verklaart de opdrachtgever aan de aannemer dat de woning ouder is dan 2 jaren. Stel nu dat de opdrachtgever de verklaring onjuist invult (de woning blijkt jonger te zijn dan 2 jaren) en de belastingdienst signaleert dit. Wie moet het verschil aan btw dan bijpassen? Overweeg dan in de verklaring op te nemen dat het verkeerd toepassen van het tarief voor rekening van de opdrachtgever komt.

Heeft u hierover vragen, neem gerust contact met ons op.

Overigens, als adviseur hopen wij natuurlijk van harte dat ook deze maatregel effect heeft.