ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Tips aangifte inkomstenbelasting 2013 en controle Belastingdienst

Aangiftebiljet die geopend wordt met briefopener

In onderstaande lijst noemen we een aantal punten die vaak fout worden ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Die lijst is niet limitatief.
Onder die tips staan de punten waarop de Belastingdienst extra controleert in uw aangifte over het jaar 2013.

Tips bij de aangifte inkomstenbelasting 2013

 1. Aangiftebiljet die geopend wordt met briefopenerHaalt u de deadline van 1 april niet, vraag uitstel aan (door te bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543).
 2. Neem rustig de tijd en focus op deze klus.
 3. Download de VoorIngevulde Aangifte (hierna VIA genoemd) via uw DigiD, maar controleer de gegevens wel goed.
 4. Als de administratie niet goed opgeborgen is, doe dit nu alsnog.
 5. Ga in gedachten het jaar na of er iets is gewijzigd is wat invloed kan hebben op uw belastingaangifte, zoals:
  1. gezinssamenstelling,
  2. geboorte kind,
  3. scheiding,
  4. ziekte,
  5. verhuizing,
  6. afsluiten van een verzekering of pensioen,
  7. studie,
  8. et cetera.
 6. Loop de dagafschriften van de bankrekening(en) na om te beoordelen of er iets is gewijzigd, ontvangen of betaald dat aangegeven moet worden en noteer dit overzichtelijk met daarbij een verwijzing waar u de betreffende betaling of ontvangst kunt vinden.
 7. Verzamel de jaaropgaven,
 8. Vul inkomsten in de juiste rubriek (tegenwoordige arbeid of vroegere arbeid)
 9. Als er overige inkomsten zijn:
  1. Beoordeel of er ook inkomsten zijn waar bijvoorbeeld geen jaaropgave van zijn ontvangen.
  2. Beoordeel of daar ook kosten betrekking hebben.
  3. Ga na of het wellicht een onderneming is geworden. Neem dan zeker contact met ons op.
 10. Ga na of er ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten waarvan de premie aftrekbaar is; wellicht is die begrepen in de premie van de hypotheek?
 11. Over de (eigen) woning:
  1. Geef de juiste WOZ waarde in (of controleer of deze goed vooringevuld is in de VIA), zeker als er in er hierop bezwaar is gemaakt bij de Gemeente.
  2. Denk na of voornoemde waarde reëel is en zo niet, agendeer om daar bezwaar tegen te maken. Er zijn voldoende no-cure-no-pay bedrijven die dit graag voor u doen.
  3. Geef de juiste hypotheekrenteaftrek in (of controleer of deze goed vooringevuld is in de VIA). Kijk in het bijzonder of ook de eventuele kosten vermeld staan of dat er hypotheekrente vooruit is betaald.
  4. Als er een lening is afgesloten met de eigen BV, ga na of deze is doorgegeven aan de Belastingdienst.
  5. Indien u een monumentenwoning bezit, ga na of er kosten zijn betaald.
  6. Bij verhuizing of een nieuwe woning is er veel kans op een foute aangifte waar u later veel last van kunt krijgen. Laat u dan bijstaan door een deskundige.
 12. Beoordeel of er studiekosten zijn betaald en of die tot aftrek komen.
 13. Ga na of er zorgkosten zijn betaald. Let daarbij op dat:
  1. alleen ziektekosten die niet door de verzekering zijn vergoed tot aftrek komen,
  2. de eigen risico niet tot aftrek komt en
  3. bepaalde ziektekosten komen niet tot aftrek (zoals ooglaserbehandelingen, brillen, enzovoort).
 14. Heeft u alimentatie betaald voor uw kinderen en ontvangt u geen kinderbijslag of het kind geen studiefinanciering, ga na of dit in aftrek kan komen op het levensonderhoud minderjarige kinderen.
 15. Trek de giften betaald aan instellingen die een zogeheten ANBI-status hebben af. Let op het onderscheid:
  1. tussen periodieke giften en gewone giften alsmede
  2. tussen ANBI’s met en zonder culturele status.
 16. Ga na of u dividend van uw BV heeft ontvangen en welk bedrag aan dividendbelasting is ingehouden.
 17. Vermogen (ofwel uw bezittingen):
  1. Beoordeel aan de hand van de jaaropgaven van de bank wat de saldi zijn, maar let op:
   1. transacties vlak voor of na de datum van 31 december en
   2. of deze onder een vrijstelling valt zoals, de bankspaarrekening voor het pensioen, de vrijgestelde kapitaalverzekering en inboedel.
  2. Als u aandelen of obligaties bezit, kijk op de effectenstaat wat de waarde is, maar ook of er dividendbelasting is uitgekeerd en of er ‘groene beleggingen waren’.
  3. Ga na of er schulden waren per 31 december.
 18. Heffingskortingen; Kijk de berekening van de kortingen goed na. Is er wellicht sprake van:
  1. Levensloopverlofkorting;
  2. Ouderschapsverlofkorting;
  3. Alleenstaande ouderkorting
  4. Ouderenkorting
  5. Jonggehandicaptenkorting
 19. Bij fiscale partners, mag je met bepaalde inkomsten en aftrekposten schuiven. Goed verdelen kan veel belasting besparen.
 20. Kijk de voorlopige aanslag over het jaar goed na. Heeft de Belastingdienst misschien al geld naar u overgemaakt over dat aangiftejaar? Daarmee voorkomt u verassingen.
 21. Controleer aan de hand van de aangifte van vorig jaar of er toen is meer of minder was ingevuld en vergelijk de bedragen.
 22. Toets of de aanslag van vorig jaar conform de aangifte van vorig jaar is opgelegd.
 23. Bereken bij wisselende inkomsten tussen verschillende jaren of er geld terug kan komen door de middeling.
 24. Tenslotte, agendeer bij punten die u in de aangifte tegenkomt of u in de loop van het jaar wellicht acties moet ondernemen.

Een goede tip gelezen? Meldt dit op Facebook, Googleplus, Twitter erover enzovoort. Of beter nog: vertel uw vrienden over ons.

Controlethema’s Belastingdienst aangifte 2013

De Belastingdienst controleert op punten die ze vooraf aankondigen. Die punten worden controlethema’s genoemd. Over de aangifte 2013 controleert de Belastingdienst op de:

 • inkomsten van gastouders;
 • wijzigingen in de aangifte van mensen die in 2013 gescheiden zijn;
 • inkomsten van zorgverleners uit het persoonsgebonden budget van een ander;
 • hypotheekverhoging in 2013;
 • aftrekbare dieetkosten;
 • aftrekbare geneesmiddelen;
 • aftrekbare giften aan goede doelen;
 • vermogens in het buitenland;
 • Belgische pensioenen.

Schenk aan voornoemde punten dus extra aandacht bij het invullen van uw aangifte.