ACMO Accountants + Belastingadviseurs

Reisuren en overuren opsparen voor discontinuïteit in de Bouw

takken in rijp door vorst

takken in rijp door vorstGoed nieuws voor werkgevers in de Bouw: vanaf 1 september 2012 is er in de CAO voor de Bouwnijverheid de mogelijkheid om overuren en reisuren op te laten sparen. Dan hoeft u dit loon in de periode dat deze wordt opgebouwd niet uit te betalen. In een periode dat u minder werk heeft of last heeft van vorstverlet, betaalt u dan alsnog deze uren uit aan de werknemer.

Het gaat om maximaal 80 overuren of reisuren per werknemer die kunnen worden opgespaard. In de loonperiode waarin deze uren zijn gemaakt, worden ze afgestort naar het Tijdspaarfonds. In de loonperiode waarin de werkgever ze wil laten opnemen, worden ze door de werkgever uitbetaald aan de werknemer en brengt de werkgever ze in mindering op zijn afdracht aan het Tijdspaarfonds. Worden de dagen niet benut dan worden ze na 1 april van het volgende jaar alsnog uitbetaald aan de werknemer door het Tijdspaarfonds.

Voor een nadere toelichting op de verwerking op de loonafrekeningen verwijzen wij u naar de website van het Tijdspaarfonds op website van tijdspaarfonds bouw of klik op de rechtstreekse link voorlichtingstekst tijdspaarfondsbouw. Deze regeling is in de CAO Bouw 2012 opgenomen in artikel 28.

Wilt u meer informatie over deze regeling neem dan contact met ons op.

U kunt niet reageren op dit artikel op Reisuren en overuren opsparen voor discontinuïteit in de Bouw

 1. a broekhuizen

  ONDERWERP: discontinuïteit sparen
  Goedendag, even een vraagje over discontinuïteit sparen.
  Hoeveel overuren en reisuren mag er maximaal verrekend worden per week door de werkgever. (ik weet namelijk maximaal 3 overuren, MAAR HOE ZIT HET MET DE REISUREN).

  M v groet A Broekhuizen

  • Derk Buter

   Geachte heer Broekhuizen,

   Dank voor uw reactie. Hierbij beantwoorden wij uw vraag. Uw vraag betreft de maatregel die tijdens de crisis in de bouw is ingevoerd, waarbij de werkgever aan de werknemer kan verzoeken om overuren en reisuren niet te laten uitbetalen maar om te zetten in tijd-voor-tijd. Deze regeling is in de CAO voor de Bouwnijverheid opgenomen in artikel 28. De regeling mag maximaal 26 weken per kalenderjaar worden gebruikt. Per kalenderjaar gaat het om maximaal 80 uren, waarvan maximaal 64 overuren met een maximum van 3 overuren per week, zoals u zelf al aangaf. Daarnaast kunnen reisuren worden ingezet, waarbij 1 reisuur telt voor 0,75 opname uur. Het aantal reisuren dat kan worden ingezet voor de regeling voor discontinuïteit, wordt in de CAO niet gemaximeerd. Het komt er dus op neer dat het aantal reisuren per week beperkt is tot maximaal 80 uren gedeeld door 26 weken is 3,08 opname uren wat weer neerkomt op 4,11 reisuur per week (een reisuur is immers 0,75 opname uur). In dat geval worden er namelijk geen overuren ingelegd, maar bestaat de gehele inleg in reisuren.

   Ik hoop dat uw vraag hiermee is beantwoord.

   Met vriendelijke groet,
   Derk Buter